Autor Societat
13 Setembre 2019 a 15:00

Renda Garantida de Ciutadania

S’inicia la tercera fase d’implementació

Renda Garantida Chakir el Homrani//Foto: Conselleria Treball Benestar Social Families

Renda Garantida Chakir el Homrani//Foto: Conselleria Treball Benestar Social Families

A partir del proper dia 15 de setembre es produirà un nou canvi d’import de la Renda Garantida de Ciutadania, tal com estableix la pròpia llei 14/2017 de la prestació. Aquesta tercera fase d’implementació progressiva de la RGC comportarà un increment de la quantia, que passarà del 91% de l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència) al 97%. Tal com es pot veure al quadre, això suposa una prestació de 644 euros en el cas de les unitats familiars formades per un sol membre; 956 euros per a les de dos; 1.029 euros per a les de tres; 1.102 euros per a les de quatre, i 1.181 euros per a les de cinc.
El canvi d’import s’aplicarà en la nòmina de setembre i inclourà la pujada dels 15 dies corresponents al mes; a l’octubre, les persones beneficiàries ja percebran l’import corresponent a tot el mes.
Aquestes quanties no només fan referència a la prestació que es rep, sinó també al llindar d’ingressos que no es pot superar per accedir a la RGC, de manera que es previsible que amb aquesta pujada s’ampliï el nombre de persones beneficiàries. Cal tenir en compte que el primer motiu d’incompliment de requisits, en un 40% dels casos, és justament superar els ingressos establerts en la llei.
Actualment el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destina mensualment 28,1 milions d’euros a les prestacions i complements de la RGC, un 56% més que quan es va començar a implementar.
La plena implementació de la RGC es produirà el dia 1 d’abril de 2020, quan es produeixi l’equiparació definitiva del llindar d’accés i de l’import de la prestació al 100% de l’IRSC, fet que permetrà arribar a un univers encara més ampli.

Continua creixent el nombre de beneficiaris: més de 124.000

Des de la seva posada en marxa fa dos anys, el nombre de beneficiaris de la RGC ha anat creixent i ha passat de 107.607 persones el setembre de 2017 a 124.427 persones en l’actualitat (79.735 expedients). Això suposa un 16% més durant aquest període i un 8% més que el setembre del 2018. La major part d’aquests beneficiaris (76.048 persones) fan referència a expedients de persones activables laboralment (31.356 expedients) i la resta es tracta de pensionistes amb rendes baixes que veuen complementades les seves prestacions (48.379 persones).
En aquest sentit, es pot afirmar que el número de beneficiaris de la renda garantida s’està ampliant i que supera abastament els de l’antiga renda mínima d’inserció. La darrera dada de beneficiaris de la RMI va ser d’uns 64.000 el juliol de 2017, és a dir, que amb la RGC s’ha pràcticament duplicat el nombre de persones beneficiàries.
Pel que fa al perfil del beneficiari (titular de la prestació) es tracta majoritàriament de dones (60%), entre 35 i 65 anys (84%), de nacionalitat espanyola (82%) i pertanyents a unitats familiars d’un sol membre (42%).

Més de 5.000 famílies han accedit a un contracte de treball

Cal tenir present que la RGC busca la inserció laboral. Un dels seus objectius principals és precisament que la gent que la percep ho deixi de fer perquè ha trobat feina. Des de setembre del 2017 un total de 5.098 famílies han accedit a un contracte de treball, una mitjana d’inserció de gairebé 350 famílies al mes i l’equivalent al 16% dels expedients vigents (persones activables laboralment, no pensionistes).
 
En aquest sentit, també és remarcable que, entre setembre de 2017 i abril de 2019, 24.190 persones s’han reincorporat als circuits de recerca de feina i s’han realitzat més de 95.000 serveis d’orientació i formació a perceptors de la renda garantida.

Millora del procés de sol·licitud i resposta

Des de la posada en marxa de la RGC, s’han atès 167.137 persones, bàsicament a través d’una cita programada en una Oficina de Treball del SOC o bé en una Oficina d’Atenció Ciutadana o d’Afers Socials i Famílies, i s’han registrat 103.746 sol·licituds de la prestació (33.223 en el darrer any).
Pel que fa al temps de resposta, actualment les sol·licituds es responen de mitjana en un termini de dos mesos, és a dir, que totes es resolen dins de termini. En el darrer any s’ha aconseguit una reducció de dos mesos en el temps de resposta.
Des de setembre de 2018, el 36% de les sol·licituds de prestacions i complements de RGC valorades han complert els requisits, el que suposa un increment del 26% respecte al primer any. La major part de les sol·licituds que incompleixen els requisits marcats per la llei són per superar el límit d’ingressos (40%), per tenir un treball a jornada completa (12%) o per no acreditar la residència continuada i efectiva a Catalunya (10%).

Reglament i coordinació territorial

El passat mes de juny es va constituir la Comissió de Govern de la RGC, espai de governança compartida de la prestació entre els diferents departaments de la Generalitat, les entitats, els agents socials més representatius i els ajuntaments, així com l’òrgan encarregat de les funcions d’avaluació i seguiment de la seva aplicació i funcionament. D’altra banda, el reglament de la RGC continua el seu procediment administratiu i està previst que s’aprovi definitivament a principis del 2020.
També s’està realitzant el desenvolupament de la coordinació territorial, amb la creació de tres experiències pilots de taules territorials. En aquestes també participaran les entitats i agents socials del territori per aconseguir una gestió encara més propera i adaptada a les necessitats de la ciutadania, especialment dels col·lectius més vulnerables. El seu caire territorial i funcionament coordinat vetllarà per la correcta implementació de la llei i dels plans d’inserció laboral i inclusió social amb la participació de totes les unitats que gestionen la RGC.
Switch to mobile version