Autor Articles i estudis
7 Setembre 2019 a 18:00

Millors resultats dels previstos en les varietats d’arròs tolerants a la salinitat

Desenvolupades pel projecte NEURICE

Projecte NEURICE arròs salinitat// Foto: irta

Projecte NEURICE arròs salinitat// Foto: irta

El projecte NEURICE es troba en la seva fase final ja que s’acabarà el proper mes de febrer de 2020. L’objectiu principal del projecte és el d’obtenir varietats d’arròs tolerants a la salinitat i que, en camps salinitzats, es comportin i produeixin millor que les varietats locals.

El projecte, segons explica el seu coordinador i catedràtic de Fisiologia Vegetal a la UB, Salvador Nogués,  ha constat de tres parts diferenciades. En una primera part el què s’ha fet ha estat el d’introduir els al·lels de tolerància a la salinitat en algunes varietats locals d’arròs d’Espanya, Itàlia i França, mitjançant la introgressió genètica, que és una tècnica no-transgènica. La segona part ha consistit en avaluar aquestes noves varietats mitjançant el cultiu hidropònic en hivernacle per, en una tercera fase, testar el comportament agronòmic de les varietats obtingudes tant en condicions de camps salinitzats com en no salinitzats.

Enguany s’està realitzant la tercera fase amb el segon any d’assajos a camp amb les línies varietals resistents a la salinitat que s’han anat obtenint en la primera fase del projecte i de les que s’està avaluant el seu comportament agronòmic i productivitat tant en camps salinitzats com no salinitzats, a temps real, mitjançant l’ús de la teledetecció. “Amb aquests assajos el que veiem és quines varietats són més o menys resistents a la salinitat en condicions reals de camp,” comenta l’investigador del projecte NEURICE a la UB, Xavier Serrat.

Al mateix temps s’estan seqüenciant centenars de varietats d’arròs tot buscant nous gens relacionats amb la tolerància a la salinitat per tal de millorar en el futur les línies varietals obtingudes en el projecte.

“El què estem començant a veure, comenta Salvador Nogués, és que la majoria de varietats obtingudes en el projecte NEURICE es comporten millor que les varietats locals originals en condicions de salinitat, però el què ens ha sorprès gratament és que algunes de les varietats es comporten millor que les locals també en condicions normals de no salinitat dels camps, tot i que hem d’esperar els resultats d’aquest segon any per confirmar la tendència observada.”

A casa nostra, l’IRTA i la Càmara Arrossera del Montsià, estan avaluant les varietats locals tolerants a la salinitat també amb l’objectiu de seleccionar aquelles que es comportin millor per portar-les al registre. A més del seus resultats productius, posteriorment es valoraran el comportament a molí, el contingut d’amilosa i el seu valor nutricional.

Un dels efectes del canvi climàtic és la menor disponibilitat d’aigua per als conreus, una aigua de pitjor qualitat, i un augment en la salinitat dels sòls. Per tant, és important que tota aquesta informació obtinguda dins del projecte estigui aviat a disposició dels milloradors per tal de què la puguin aplicar a la producció de noves varietats d’arròs a Europa, comenta Serrat, i, així, poder pal·liar els efectes del canvi climàtic, i a més, en el cas de Catalunya, ajudar-los a fer front a la plaga del cargol poma. De fet, l’any passat ja es van detectar alguns exemplars al Sud de França, en una zona propera a la frontera amb Itàlia). En el cas del cargol poma a Catalunya, s’ha pogut comprovar que, inundant els camps amb aigua de mar s’eliminen els cargols, però que els residus salins que queden als camps afecten posteriorment a la producció d’arròs.

“A partir d’ara, i un cop obtinguts els resultats del segon any de probes a camp, els participants en el projecte entraran al registre varietal corresponent un mínim de 2 varietats de cada país, de forma que, per al 2022 puguin estar disponibles per a tots els agricultors europeus d’arròs un mínim de 6 varietats”, afegeix el coordinador del projecte NEURICE, Salvador Nogués.

Switch to mobile version