Autor Economia
14 Setembre 2019 a 10:00

L’IPC interanual a Catalunya augmenta un 0,6%

La variació mensual es del 0,0%

Benzinera IPC anual// Foto wiquipedia Commons

Benzinera IPC anual// Foto wiquipedia Commons

L’índex de preus de consum (IPC) augmenta un 0,6% interanual a Catalunya a l’agost del 2019. Els grups més inflacionistes han estat Hotels, cafès i restaurants (2,4%); i Altres béns i serveis i Aliments i begudes no alcohòliques (1,8% tots dos); mentre que presenten taxes de variació negativa Habitatge (−2,4%) i Transports (−0,2%).

Índex Variació mensual % Variació interanual % Variació des d’inici d’any %
Índex general 105,0 0,0 0,6 0,1
Aliments i begudes no alcohòliques 105,3 0,1 1,8 1,0
Begudes alcohòliques i tabac 104,5 0,1 0,7 1,1
Vestit i calçat 93,3 -1,2 0,9 -16,9
Habitatge 104 -0,7 -2,4 -3,4
Parament de casa 101,7 0,2 1,3 0,3
Medicina 102,8 -0,4 0,8 0,1
Transports 109,9 -0,1 -0,2 3,2
Comunicacions 104,3 0,2 0,4 1,1
Esbarjo i cultura 105,2 1,2 0,5 3,7
Ensenyament 102,5 0,0 1,2 0,1
Hotels, cafès i restaurants 108,3 0,3 2,4 4,3
Altres béns i serveis 104,9 0,2 1,8 1,3
Unitats: Base 2016=100.
Font: INE.

L’índex de preus de consum (IPC) mesura l’evolució en el temps del nivell de preus dels béns i serveis de consum adquirits per la població que resideix en habitatges familiars a Espanya. Es considera despesa de consum el flux monetari realment pagat per l’adquisició de béns i serveis tipificats així en una nomenclatura elaborada expressament per l’INE a partir de la ECOICOP (European Classification Of Individual Consumption by Purpose), una nomenclatura harmonitzada de la Unió Europea. En queden excloses les despeses que es poden considerar d’inversió, com ara l’adquisició d’habitatge en propietat.

Els canvis més destacables en la configuració del cistell de consum de la base 2016 són la incorporació dels serveis en línia de vídeo i música, els jocs d’atzar o el cafè monodosi en els productes d’alimentació.

Els preus es recullen mensualment en 177 municipis, i al voltant de 29.000 establiments serveixen de mostra per recollir els 220.000 preus amb què es calcula cada mes l’IPC. El nombre d’articles que composen el cistell de consum és de 479.

L’Idescat redifon mensualment les dades de l’IPC per grups que elabora l’INE.

Switch to mobile version