Autor Societat
22 Setembre 2019 a 18:00

Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius

L’executiu català referma la tolerància zero

Comissió contra la violència// Foto: Jordi Estruch

Comissió contra la violència// Foto: Jordi Estruch

La Comissió, que està integrada pel Departament de la Presidència (mitjançant el Consell Català de l’Esport), i el Departament d’Interior, per una banda, i les entitats esportives, per l’altra, reprèn l’activitat “donada l’elevada existència de casos de violència en l’esport registrats la temporada passada, per utilitzar les eines que garanteixin la seguretat en esdeveniments esportius i potenciar la prevenció de males conductes en l’esport”, ha assegurat Gerard Figueras, que exerceix la presidència de la comissió.
“És una prioritat per nosaltres lluitar contra la violència en l’esport”, ha afegit el secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física, que ha subratllat el paper que tindrà la Subcomissió contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l’Esport, de caràcter més tècnic, que recollirà els casos de violència a l’esport per estudiar els possibles processos sancionadors i elevar les decisions a la comissió. En aquest sentit, Jordi Ferreres, subdirector general de Seguretat Interior de Departament d’Interior, destacava “l’operativitat” de la subcomissió a l’hora de marcar criteris d’actuació.
Gerard Figueras ha subratllat també que la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya tindrà una doble via d’actuació. En primer lloc, les accions divulgatives/preventives, amb noves propostes com la creació d’un grup de treball que elabori materials informatius per exposar-los en les instal·lacions esportives, i en segon lloc, “eines coercitives, amb l’obertura d’expedients i sancions” pels casos vinculats a la violència en el món de l’esport.
En la reunió celebrada avui han intervingut tant representants del Govern com de l’associacionisme esportiu per exposar les actuacions desenvolupades en els respectius àmbits en la lluita contra la violència en l’esport. Per part de l’executiu, el director del Consell Català de l’Esport, Antoni Reig, ha presentat l’actualització que la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física ha fet, conjuntament amb l’Institut Català de les Dones, de la guia “La violència sexual a l’esport. Guia per a persones adultes: (Re)conèixer, parlar i actuar” perquè esdevingui una eina de referència per a tots els agents que formen part del sistema esportiu per a la conscienciació, visibilització i elaboració de plans d’actuació que treballin la prevenció, detecció i abordatge de la violència sexual en contextos esportius. Per part d’Interior, Jordi Ferreres ha fet un repàs als expedients iniciats i resolts per infraccions així com als expedients resolts amb imposició de sanció els anys 2017 i 2018 tant del decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la llei de l’esport, com de la llei 19/2007, d’11 de juliol, contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport.
Els agents esportius del país també han tingut l’oportunitat d’explicar les accions de tota mena que tenen en marxa pel que fa a la prevenció, formació o mediació. Així, Oriol Camacho, secretari general, i Javier Latorre, director dels Òrgans Jurisdiccionals de Competició i de les Comissions, han explicat les actuacions de la Federació Catalana de Futbol; per la Federació Catalana de Basquetbol, ho ha fet el gerent Toti Mumbrú; per la Federació Catalana de Natació, el gerent Josep Ruiz; per la Fundació Barça, Ester Morillas i Mariona Miret; per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Isabel Pérez, assessora jurídica, i per la Unió de Consells Esportius de Catalunya, el president Jaume Domingo.
La Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya està integrada per Gerard Figueras, president; tres representants del Consell Català de l’Esport; tres representants del Departament d’Interior; tres representants  dels ens locals (Associació Catalana de Municipis i Comarques, Federació de Municipis de Catalunya i Ajuntament de Barcelona); un/a representant de la Federació Catalana de Futbol; un/a de la Federació Catalana de Basquetbol; quatre persones proposades per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) de la resta de federacions esportives; una a proposta de la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC); dues en representació dels clubs o associacions esportius més destacats pel nombre de socis i l’aforament de les seves instal·lacions; una persona designada pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, així com dues persones designades de prestigi reconegut en l’àmbit esportiu i dues en matèria de seguretat pública.

 

Switch to mobile version