Autor Economia
18 Agost 2019 a 15:00

La despesa total dels turistes estrangers a Catalunya se situa en 2.498 meurs

Al juny del 2019

Despesa turistes estrangers// Foto: 123fr

Despesa turistes estrangers// Foto: 123fr

La despesa total realitzada pels turistes residents a l’estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.498 milions d’euros al juny del 2019, xifra que suposa un increment del 4,7% respecte al mateix període de l’any anterior.

Per país de residència habitual destaquen Estats Units i França, amb una despesa de 461 i 218 milions d’euros, presenten un increment interanual del 29,4% i 20,9%, respectivament. En canvi, el Regne Unit, amb una despesa de 229 milions d’euros, presenta un decrement interanual del 8,6%.

La despesa mitjana diària per persona és de 218 euros, dada que suposa un increment interanual del 10,2%. Les partides de despesa principals corresponen al transport internacional (639 milions d’euros) i a les activitats (488 milions d’euros).

Turistes estrangers. Despesa declaradaCatalunya. Juny del 2019 (p)

Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Despesa total (M€) 2.498 111,6 4,7 5,3
Despesa mitjana per persona (€) 1.161 27,0 2,4 2,7
Despesa mitjana diària per persona (€) 218 20,2 10,2 4,2
Font: Idescat, a partir de dades de l’Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l’INE.
Nota: Es considera la despesa dels turistes residents a l’estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
(p) Dada provisional

L’estadística Despesa del turisme estranger a Catalunya

Ofereix informació mensual i anual de la despesa, la despesa mitjana per persona i la despesa mitjana diària per persona, dels turistes residents a l’estranger que tenen Catalunya com a destinació principal del viatge.

La consulta interactiva d’aquest estadística permet creuar les següents variables principals: país de residència habitual, motiu del viatge, allotjament principal, tipus de despesa, organització i durada del viatge i per vies d’accés. També ofereix la variació interanual de cada variable. El període de referència de les dades és el mes que s’acaba el viatge, amb independència de la durada.

L’Idescat realitza una explotació mensual de l’Enquesta de moviments turístics en frontera i despesa turística de l’INE i amplia els resultats de la despesa per a Catalunya.

Aquesta interfície web de consulta interactiva de resultats estadístics forma part del projecte Plataforma Cerdà, que és l’aposta de futur de l’Idescat com a plataforma tecnològica del Sistema integrat d’informació estadística (SIIE)

Switch to mobile version