Autor Articles i estudis
4 Març 2019 a 18:00

Llei de Violència masclista o llei de violència de gènere?

Violència de gènere // Imatge del web Wikipedia

Violència de gènere // Imatge del web Wikipedia

Ser dona no es una quimera; mai ho ha estat ni ho és, ans el contrari ja que degut a la munió de vectors ancorats i normalitzats en la nostra societat, la violència masclista es dona a tots els àmbits:  parella, familiar, laboral, social o comunitari  i manifestant-se en totes les seves formes de violència: econòmica, verbal, física, sexual.

Dones assassinades a l’Estat Espanyol al 2018  

Gener: 7
Febrer: 3
Març: 12
Abril: 8
Maig: 7
Juny: 9
Juliol: 9
Agost: 9
Setembre: 15
Octubre: 8
Novembre: 6
Desembre:4

Sumen 98 víctimes només l’any 2018, en 10 anys equivalen a les víctimes de terrorisme, 1.000 persones. És un problema estructural, integral i malgrat els esforços  dels darrers anys ens falta molt per assolir la plena igualtat, ja que les conductes que estan especialment normalitzades són aquelles que no percebin però que ens prejutgen i no ens deixen el pensament lliure.

La Llei catalana 5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a erradicar la violència masclista consagra i garanteix un conjunt de drets per restituir el projecte de vida de les dones en situació de violència masclista.

Objectiu de la Llei:

  • Erradicar la violència masclista i remoure les estructures socials i els estereotips culturals que la perpetuen.
  • Establir mesures integrals de prevenció, detecció i sensibilització amb la finalitat d’erradicar-la de la societat.
  • Reconèixer els drets de les dones que la pateixen a l’atenció, l’assistència, la protecció, la recuperació i la reparació integral.

Definició de violència masclista.

La Llei incorpora la definició jurídica de ‘violència masclista’ com “la violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones”.

S’han especialitzat jutjats de violència masclista on és l’únic jutjat que pot regular mesures penals i civils alhora.

“Violència de gènere” és la que es fa servir en sociologia, a partir del concepte gènere, referit als comportaments socials de les persones “justificats” per la pertinença a un dels sexes.

Després trobem la Violència familiar o domèstica, és la violència exercida a la llar de qualsevol membre cap  a un altre . a l’estat Espanyol l’any 2017 es van denunciar 3590 casos   exercides al sexe femení i 1318 al masculí . Aquestes dades no marquen les desigualtats de les dones, aquí entren totes les relacions intrafamiliars.

Tinguem com a referència  que el passat 8 gener de 2019 el Tribunal Superior va donar com a “violència masclista” qualsevol agressió feta a la parella o ex parella per part de l’home i a ella de violència familiar. Els fets van passar entre una parella on els dos van discutir acabant agredint-se i el Tribunal els va absoldre i van recorrer. Donant com a sentencia ferma la del 8 de gener.

Per tot això i més…..Violència masclista!

 

Montse Llagostera
xaldigabymontse@gmail.com

Switch to mobile version