Autor Societat
4 Març 2019 a 10:00

L’Institut Català de les Dones presenta #SomAquí #Som8deMarç

Campanya de reconeixement als moviments feministes i les seves aportacions

#Somaqui #Som8deMarç// cartell icd

#Somaqui #Som8deMarç// cartell icd

El cartell es distribuirà àmpliament a totes les poblacions de Catalunya a través dels ens locals, els serveis d’informació i atenció a les dones i les biblioteques. La campanya és una creació de La Bonne. Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison i compta amb materials d’arxius de Ca la Dona i TV3.
Al respecte, la presidenta de l’ICD, Núria Balada, ha subratllat que “aquest 8 de març hem de dir que queda feina a fer, perquè encara hi ha discriminació sistemàtica de les dones en tots els àmbits de la vida: personal, familiar, laboral i social. I aquesta discriminació és la causa de la pitjor manifestació del masclisme: la violència contra les dones i els seus fills i filles”.
 
Balada ha explicat que “hem de vetllar i refermar que no estem disposades a fer ni un pas enrere. Ens calen els feminismes més que mai per a que no prosperin actituds negacionistes de les violències masclistes, les desigualtats de gènere i les polítiques públiques feministes”. I ha a anunciat que “el Govern té previst aprovar en els propers dies més de 300 mesures per donar compliment a la Llei 17/2015 del 21 de juliol d’igualtat efectiva de dones i homes, i a la Llei 5/2008 del 24 d’abril dels drets de les dones per eradicar la violència masclista”.
Les noves mesures que impulsa l’organisme de la Generalitat de Catalunya que dona impuls a les polítiques públiques en favor de la igualtat efectiva de dones i homes i per l’erradicació de la violència masclista estan incloses en el Pla estratègic de Polítiques d’Igualtat de Gènere 2019-2022. Aquest Pla integra alhora el II Programa d’Intervenció Integral Contra la Violència Masclista 2019-2022. Els 6 eixos d’acció son l’educació i la promoció de valors i models igualitaris; la promoció de l’equitat en el treball i la coresponsabilitat en els usos dels temps; la prevenció i l’erradicació de la violència masclista; la participació política i social i l’apoderament personal i comunitari de les dones; la visibilització de les dones i comunicació no sexista, i la transversalització de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques.
Actes i manifest 8 de març
 
L’acte central de lectura del manifest institucional amb motiu del Dia Internacional de les Dones tindrà lloc al Palau de la Generalitat el dia 6 de març a les 19.00h. Serà presidit per la consellera del Departament de la Presidència Elsa Artadi, i consistirà en la conferència de l’analista i activista Míriam Hatibi. La periodista Laura Rosel farà la conducció.
També es faran els següents actes en el territori:
 • Girona: 7/3 a les 18h. Edifici de la Generalitat de Catalunya (Girona)
 • Ponent: 8/3 a les 11h. Pl. 8 de març (Lleida)
 • Camp de Tarragona: 7/3 a les 11h. Delegació del Govern (Tarragona)
 • Terres de l’Ebre: 7/3 a les 10.30h. Teatre Felip Pedrell. Passeig de Ribera 11 (Tortosa)
 • Catalunya Central: 11/03 a les 19h. Sala Plens Ajuntament (Manresa)
 • Alt Pirineu i Aran: 10/03 a les 11h (Vielha)
Dossier estadístic
 
Per altra banda, l’ICD posa a disposició de la ciutadania el dossier estadístic “Les dones a Catalunya 2019”, elaborat per l’Observatori de la Igualtat de Gènere amb els principals i més actuals indicadors sobre desigualtats de gènere en el món laboral, els mitjans de comunicació, la formació, la salut, la representació política, les TIC, l’esport i la cultura. Destaquen les següents dades:
Les dones superen en nombre els homes en assolir titulacions de grau i màster. Un 57,4% de les llicenciades son dones respecte un 42,6% d’homes. I aconsegueixen màster un 55,7% de dones i un 44,3% d’homes. Les dones també llegeixen més llibres que els homes; un 66% de dones respecte un 53,8% d’homes. Ara bé:
 • L’atur femení és més elevat en dones que en homes, un 12,7%, en front un 10,9% en homes
 • La diferència salarial entre dones i homes és major en les ocupacions elementals (32,6%), davant un 18,7% en els càrrecs directius i gerències.
 • El temps de paraula de les dones a la televisió i la ràdio ha suposat només un 27,3% del total d’intervencions.
 • Les dones tenen més malalties cròniques que els homes. Hi ha una diferència de 6 punts que es manté en el temps. Un 34,6% d’homes tenen malalties cròniques respecte un 40,6% de dones.
 • La representació política de les dones continua sent minsa a les alcaldies, on només son un 18,4%, i les regidories, on hi son en un 35,2%.
 • Les dones només tenen el 24% de les llicències federatives esportives.
Vaga de dones
 
L’ICD se situa al costat de les reivindicacions del teixit associatiu de dones i el moviment feminista i recolza la iniciativa de la vaga. També el Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC), òrgan consultiu de l’ICD, s’ha adherit a la vaga convocada pel moviment feminista a nivell internacional. El CNDC integra prop de 400 entitats i és una entitat que forma part del Consell Econòmic i Social (ECOSOC) de les Nacions Unides.
Switch to mobile version