Autor Societat
2 Febrer 2019 a 10:00

Estratègia de màrqueting compartida de la Destinació Barcelona

Diputació, Ajuntament i Turisme Barcelona

Destinació Barcelona // Foto:diba

Destinació Barcelona // Foto:diba

La Diputació de Barcelona, Turisme de Barcelona i Ajuntament de Barcelona han signat avui un conveni a tres bandes mitjançant el qual s’amplia la relació mantinguda fins ara en l’acció promocional de la Destinació Barcelona (ciutat i comarques) per millorar-ne el seu coneixement i posicionament a nivell internacional.

Així, com a resultat d’aquest conveni, el Consorci de Turisme, que té per objecte planificar i gestionar la promoció turística de la Destinació Barcelona, integrarà la direcció de màrqueting de la Diputació en base a la nova Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona (EMTDB) que serà el full de ruta que definirà els criteris i les prioritats de màrqueting i promoció del conjunt de la destinació (ciutat i comarques).

En aquest sentit, l’acord significa fer un pas més en l’estratègia conjunta entre l’Ajuntament de Barcelona, Turisme de Barcelona i la Diputació de Barcelona, iniciada el 2008 i que va significar el naixement al 2015 del programa “Barcelona és molt més” i l’any passat la fusió dels dos Convention Bureau (Barcelona i Diputació de Barcelona). La col·laboració fixa la mirada en el nou full de ruta que determinarà l’Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona (EMTDB) que s’està elaborant i que està previst poder presentar i implementar aquest any.

Tal com explicita l’acord, correspon al Consorci Turisme de Barcelona el disseny, coordinació i gestió del procés de configuració de l’EMTDB que durant el 2019 està elaborant i implementarà. Per la seva banda, la Diputació, en el procés participatiu implicat en les diferents fases de l’EMTDB, aporta propostes de persones rellevants, del món del Turisme del conjunt de les comarques barcelonines, per tal de tenir una representació territorial i sectorial equilibrada, que s’incorporaran a les que en el mateix sentit siguin proposades per l’Ajuntament de Barcelona i la Cambra, a través de Turisme de Barcelona.

L’EMTDB ha de ser, doncs, el marc de referència prioritari sobre el qual s’inspirarà i que definirà el Pla Operatiu Anual de Promoció de la Destinació Barcelona, que serà executat per Turisme de Barcelona i la Diputació de Barcelona, de forma coordinada i consensuada. El pla anual s’anirà adaptant a les directrius que emanin de l’EMTDB.

“Barcelona és molt més”

Turisme de Barcelona es compromet a garantir la continuïtat del Programa “Barcelona és molt més” com a programa de treball conjunt per a la promoció de la ciutat i les comarques de Barcelona que engloba 460 empreses i destinacions de les comarques de Barcelona i amb el qual es van fer 254 accions de promoció a més de 20 països. En aquest sentit, el programa ha anat creixent any rere any fins arribar a comercialitzar-se 77 productes de les comarques de Barcelona, cosa que representa el 28,44% del conjunt de l’oferta del Consorci.

Observatori del Turisme de Barcelona, Ciutat i Regió (OTB)

El conveni també inclou la plena implicació de la Diputació de Barcelona en l’Observatori del Turisme de Barcelona, Ciutat i Regió (OTB), una plataforma impulsada per Ajuntament de Barcelona i Turisme de Barcelona, amb Cambra de Comerç i Diputació, per gestionar i obtenir informació amb l’objectiu de construir i transmetre coneixement, respecte el conjunt de la Destinació Barcelona.

Turisme de Barcelona és l’òrgan encarregat de portar la Coordinació tècnica de l’OTB, entre els equips tècnics de Turisme de Barcelona, de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona, de la Direcció de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona i de la Cambra de Comerç de Barcelona, que treballen en Informació i Coneixement del Turisme a la Destinació Barcelona. Gràcies a aquest Conveni la Diputació aportarà els recursos necessaris per donar suport a la dotació tècnica que requereix

.
Switch to mobile version