Autor Ensenyament
9 Gener 2019 a 10:00

Convocades oposicions per cobrir 5.005 places de cossos docents

Es podran presentar les sol·licituds del 16 de gener al 4 de febrer 

convocatoria oposicions docents// Foto: Departament Educació

convocatoria oposicions docents// Foto: Departament Educació

El Departament d’Educació ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la convocatòria de concurs oposició de 5.005 places per a l’ingrés als cossos docents per aquest 2019. D’aquesta manera, es dona compliment a l’objectiu d’estabilitzar les plantilles de professorat dels centres. Així ho ha exposat el conseller d’Educació, Josep Bargalló, en roda de premsa acompanyat del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, Ignasi Garcia-Plata.
El conseller Bargalló ha remarcat que les oposicions que convoca el Departament s’enfoquen des d’una perspectiva competencial, dins del marc legislatiu actual però orientat als currículums de competències bàsiques amb què es treballa a escoles i instituts.
El titular d’Educació també ha exposat que en les oposicions convocades es redueix  a la mínima expressió la part més memorística de les proves, en la mateixa línia iniciada a les oposicions de l’any passat. L’objectiu del Departament d’Educació és identificar entre els candidats als aspirants que més reflecteixen els conceptes de competències bàsiques i de qualitat pedagògica, més enllà de l’estricta memorització. En aquest sentit, Bargalló ha expressat que “aquest procés ens permetrà seleccionar persones amb més competència docent d’acord amb el currículum del departament, amb l’enfocament competencial del sistema i on l’alumne n’és el protagonista actiu”.
Bargalló ha avançat que a la convocatòria s’invertirà l’ordre de les dues parts que formen part del procés. Per primera vegada, en primer lloc els candidats hauran de presentar la programació i la unitat didàctica, i els que en surtin seleccionats, duran a terme la segona part, consistent en la prova pràctica i el temari. El fet que la primera prova sigui la defensa de la programació i de la unitat didàctica dona protagonisme a la part de les oposicions que permet valorar, de tots els aspirants, la capacitat de desenvolupar un currículum per competències i de fer propostes d’activitats en què  tot l’alumnat sigui protagonista actiu del procés d’aprenentatge. També permetrà valorar la competència comunicativa dels aspirants com a aspecte clau en la funció docent. Aquesta mesura ha estat acordada amb els sindicats a la mesa sectorial.
D’altra banda, el conseller ha exposat que es continuarà amb la línia iniciada en la darrera convocatòria d’oposicions de ponderar la segona part de la prova, la prova pràctica i la temàtica, amb un 70% de puntuació per la pràctica i 30% per la temàtica. Es vol així minimitzar la part memorística i valorar més la part pràctica, on s’ha de demostrar la capacitat d’aplicar els coneixements de l’especialitat docent en situacions d’ensenyament i d’aprenentatge.
En aquest sentit, el conseller ha ressaltat la importància d’escollir els candidats en funció de la seva competència docent a l’aula: “Només a partir de la pràctica saps si la memòria ha assimilat els coneixements i habilitats o si només es basa en la repetició d’uns ítems”. Per aquest motiu, ha afegit, “la part memorística ha quedat molt reduïda i la part central és la pràctica i la unitat didàctica”.
Per tal de dur a terme aquest enfocament de les proves, les diferents direccions generals d’Educació han treballat de forma conjunta per traslladar a les comissions de selecció –que són qui elaboren les proves pràctiques- exemples de proves que reflecteixin aquest canvi de perspectiva. El director general, Garcia-Plata, ha remarcat que “tot l’enfocament de la prova pràctica es presenta en el suport de com el professorat actuaria a l’aula. Aquest context posarà en evidència els coneixements específics dels aspirants: el treball per projectes, o la globalització amb un enfocament més ampli, que és cap a on tendim i que ja fan molts centres”.
A banda de la fase d’oposició, els aspirants que superin ambdues proves hauran d’acreditar els mèrits previstos en la convocatòria. Amb la puntuació de les fases d’oposició i de concurs els aspirants obtindran una puntuació global que els permetrà estar ordenats dins de cada especialitat, el que en funció de les places assignades a l’especialitat farà que siguin seleccionats o no.
Amb la convocatòria s’estabilitzaran molts llocs de treball del professorat, es milloraran les condicions laborals dels interins i alhora es millorarà la qualitat del sistema. De fet, el conseller ha avançat que l’objectiu és reduir la interinitat actual, del voltant del 34%, fins un 8% o 10%.
Detall de les places i calendari
Les places convocades segons les especialitats són les següents:
Cos de mestres:
Especialitat
Places
Audició i llenguatge
75
Pedagogia terapèutica
283
Educació infantil
589
Llengua estrangera: anglès
331
Educació física
211
Llengua estrangera: francès
8
Música
175
Educació primària
1.932
Total
3.604
Cos de professors d’ensenyament secundari:
 
Especialitat
Places
Administració d’empreses
77
Anàlisi i química industrial
30
Assessoria i processos d’imatge personal
24
Formació i orientació laboral
91
Hoteleria i turisme
24
Informàtica
139
Intervenció socio-comunitària
87
Organització i gestió comercial
73
Organització i processos de manteniment vehicles
24
Organització i projectes de fabricació mecànica
26
Organització i projectes de sistemes energètics
8
Processos de producció agrària
16
Processos industria alimentaria
11
Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics
30
Processos sanitaris
42
Processos i mitjans de comunicació
11
Processos i productes d’arts gràfiques
10
Sistemes electrònics
8
Sistemes electrotècnics i automàtics
28
Total
759
Cos de professors de formació professional:
 
Especialitat
Places
Cuina i pastisseria
31
Estètica
29
Laboratori
9
Manteniment vehicles
49
Màquines, serveis i producció
3
Mecanització i manteniment de màquines
42
Operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris
8
Operacions de processos
10
Operacions i equips de producció agrària
13
Patronatge i confecció
6
Perruqueria
16
Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics
33
Procediments sanitaris i assistencials
97
Processos comercials
54
Processos de gestió administrativa
66
Producció en arts gràfiques
9
Serveis a la comunitat
69
Serveis de restauració
13
Sistemes i aplicacions informàtiques
80
Tècniques i procediments d’imatge i so
5
Total
642
Respecte al calendari, els aspirants que hi vulguin participar podran presentar les sol·licituds corresponents del 16 de gener al 4 de febrer de 2019. La llista provisional d’admesos i exclosos es publicarà a finals de febrer i la definitiva d’admesos i exclosos, durant la segona quinzena de maig.  Pel que fa al procediment selectiu, es preveu que s’iniciï a mitjans de juny i finalitzi abans del 31 d’octubre.
En aquest sentit, el fet que la primera prova sigui la programació i la unitat didàctica, que hauran de dur a terme tots els participants del procés, allarga substancialment el període de l’oposició, sobretot tenint en compte que l’elevat nombre de places convocades atraurà molts aspirants. D’altra banda, s’ha acordat fer les proves a finals de juny i al juliol per tal de no interferir en el funcionament dels centres educatius. També s’ha de tenir en compte que les plantilles dels centres s’han de comunicar amb temps suficient al mes de juliol per tal de poder-les gestionar adequadament. Per aquest motiu, els aspirants seleccionats obtindran destinació provisional com a funcionaris en pràctiques a l’inici del curs 2020-2021.
La convocatòria serà d’accés lliure, per als aspirants que no són funcionaris de carrera de cap cos docent. Pel que fa al cos de mestres, hauran de disposar del títol de Mestre, de la diplomatura de Professor d’Educació General Bàsica o Mestre d’Ensenyament Primari, o del títol de grau corresponent; per al cos de secundària, del títol de doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l’efecte de la docència, i la formació pedagògica i didàctica; i, en el cos de professors tècnics d’FP, el títol de diplomatura universitària, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l’efecte de la docència, i també la formació pedagògica i didàctica.
                              
El passat curs es van convocar 2.000 places d’oposicions. Amb la nova convocatòria es podran estabilitzar les plantilles dels centres i reduir la interinitat entre els docents. Fins el 2023 es convocaran un total de 15.658 places d’oposicions a Catalunya d’estabilització. És a dir, són places destinades a reduir el percentatge d’interins al sistema. A banda d’aquestes,  cada any que s’aprovin pressupostos es poden afegir les places d’interins que es generin amb les jubilacions: “La previsió és que puguem arribar a convocar entre 20.000 i 22.000 places en els propers 4 anys”.
Switch to mobile version