Autor Economia
1 Desembre 2018 a 15:00

Creix l’índex general de comerç al detall

Un 7,7% interanual sense estacions de servei, a preus corrents

Comerç // Foto: Joan Murcia

Comerç // Foto: Joan Murcia

L’índex general de comerç al detall (ICD) sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 7,7% interanual a Catalunya a l’ocutubre de 2018. Per tipus de producte, l’alimentació creix un 6,4% interanual i la resta de productes un 8,7%. Dins d’aquest darrer tipus, els béns d’equipament personal augmenten un 10,6%, els béns d’equipament de la llar 11,9 i la resta de béns un 5,8%, respecte el mateix mes de l’any anterior. En aquest mateix període l’índex general de comerç al detall amb estacions de servei, a preus corrents, presenta un increment del 8% respecte a un any enrere.

Índex de comerç al detall (ICD)Catalunya. Octubre del 2018
Variació interanual
Índex Variaciómensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) (1) 107,7 9,3 7,7 2,0
Alimentació 112,8 4,7 6,4 3,1
Resta de productes 104,1 13,2 8,7 1,1
equipament personal 104,0 22,2 10,6 -1,2
equipament de la llar 104,7 14,1 11,9 7,9
altres béns 103,7 6,4 5,8 -1,0
Índex general amb estacions de servei 107,8 8,8 8,0 2,1
Índex general (preus constants) (1) 102,7 7,2 5,4 0,4
Alimentació 106,0 3,6 4,2 1,0
Resta de productes 100,5 10,1 6,3 0,0
equipament personal 96,2 10,1 9,4 -2,2
equipament de la llar 102,7 13,7 11,4 7,5
altres béns 100,2 3,5 3,4 -2,0
Índex general amb estacions de servei 101,8 6,7 4,5 -0,3
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
(1) Índex general sense estacions de servei.
Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

L’objectiu principal d’aquest índex és mesurar l’evolució a curt termini de l’activitat de les empreses de comerç al detall. Els resultats es presenten desagregats per productes d’alimentació i resta de productes. En aquest darrer grup es desglossen els productes d’equipament personal, equipament de la llar, i altres béns. L’Idescat elabora mensualment l’ICD i tota la informació es presenta tant a preus corrents com a preus constants, deflactant les sèries nominals a partir de les dades que proporciona l’INE.

Switch to mobile version