Autor Economia
8 Novembre 2018 a 15:00

El 85,5% de les pimes catalanes creu que la implantació del SII no ha suposat cap avantatge

Ha suposat un cost de 17.259 euros de mitjana per empresa al llarg del primer any

logo PIMEC SII//Foto Comunicacio PIMEC

logo PIMEC SII//Foto Comunicacio PIMEC

Després d’un any de l’entrada en vigor del Subministrament Immediat d’Informació (SII), sistema de gestió de l’IVA mitjançant la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), la Comissió Economicofiscal de PIMEC ha impulsat una enquesta per fer balanç d’aquest sistema.Un 95,8% de les pimes consultades afirmen que apliquen el SII, tot i que la major part d’elles (87,5%) l’apliquen per obligació. Tres de cada quatre empreses consideren insuficient el període de 4 dies per a subministrar la informació al sistema. A més, consideren que aquest termini no té cap sentit, atès que facilitar aquesta informació comporta moltes rectificacions i incidències, més encara, si es té en compte que no totes les empreses el fan servir i que, per tant, la majoria de les factures no són contrastables fins a la presentació del model 347 per part de les empreses que no estan obligades. PIMEC destaca que amb una periodicitat mensual de subministrament d’informació al SII, l’AEAT tindria un control similar a l’actual i les empreses, sobretot les petites i mitjanes, no se sentirien tan pressionades amb els terminis d’enviament de factures, evitant moltes rectificacions i errades en el subministrament.La implantació del SII ha suposat l’actualització dels sistemes informàtics i dels procediments comptables i administratius interns per a un 77,3% de les pimes que han participat en l’enquesta de PIMEC. El cost mitjà per empresa s’estima en 4.917 eurosUn 59,1% de les pimes apunta que la implantació també ha generat costos per serveis de tercers, de 5.951 euros de mitjana. Es considera que la plataforma que fa servir l’AEAT no és eficient i no permet una bona comprovació de les dades que es registren, cosa que fa perdre molt de temps. D’altra banda, algunes empreses han rebut requeriments de l’AEAT per errors que no es poden solucionar a través de la plataforma. A més el fet d’haver d’adaptar el programari de cada empresa a les especificacions definides per l’AEAT les ha obligat a modificar el seu programa de gestió, i això es repeteix cada vegada que hi ha canvis en el SII, com succeeix enguany.En paral·lel a l’anterior, la necessitat de posar en marxa el SII també ha provocat a les empreses costos de formació del seu personal, tal com apunta un 59,1% de les pimes consultades. En aquest cas, el cost mitjà per a les empreses s’estima en 1.343 euros. Tanmateix, la utilització habitual del mateix SII ha generat uns costos de personal addicionals que abans no existien per a un 36,4% de les empreses. Aquests costos es situen en 5.014 euros per firma.

En conjunt, la posada en marxa i ús del SII pot haver suposat un cost  generat en una pime de 17.259 euros de despesa mitjana al llarg del primer any de vida d’aquest sistema. A aquests costos directes s’hi han d’afegir els indirectes derivats de la desinformació, les disfuncionalitats del sistema, ineficiències de la plataforma…
Finalment, cal esmentar que un 85,5% de les empreses enquestades opina que la utilització del SII no ha suposat cap avantatge per a elles, davant  d’un 14,3% que opina que sí. Algunes de les primeres tenen la sensació  que estan finançant un sistema de control per part de l’AEAT que no els reporta cap benefici. D’altra banda, una petita part de les empreses consultades reconeix que la implantació del SII els ha suposat un millor control de les seves bases de dades de clients i de proveïdors.

Switch to mobile version