Autor Economia
28 Octubre 2018 a 15:00

Presentació de la Plataforma Pimes

Dimecres passat a Madrid

Plataforma Pimes//Foto: Plataforma Pimes

Plataforma Pimes//Foto: Plataforma Pimes

Aquest dimecres passat s’ha celebrat l’acte de presentació de la Plataforma Pimes , una nova organització intersectorial d’àmbit estatal que neix com un espai de representació, defensa, participació, reflexió, anàlisi i propostes, liderat per la societat civil en l’àmbit econòmic-empresarial , i en el qual participen associacions i federacions empresarials, que representen a 2.140.000 de pimes i autònoms.

La presentacióva anar a càrrec del president de la Plataforma Pimes, José Luís Roca, dels vicepresidents, Josep González, Julio Villaescusa, del portaveu i també vicepresident, Antoni Cañete, i del secretari, Juan Antonio Cabrero.

La Plataforma Pimes s’ha presentat després d’un any d’intens treball i profunds debats, que han servit per definir el Document Marc , en els principis materials i el seu posterior desenvolupament, pretenent basar la defensa dels interessos particulars de les pimes i autònoms, així com de l’interès general de l’economia espanyola i europea.

En aquest sentit, la Plataforma neix per atorgar a les pimes el protagonisme i rellevància que els correspon, perquè la seva veu sigui escoltada amb atenció per part de les administracions públiques, legisladors i agents socials, en els àmbits local, autonòmic, estatal i supraestatal . La nova organització es constitueix com un instrument per a la defensa real dels interessos de les nostres empreses i d’una economia més productiva en el marc d’un nou capitalisme inclusiu, tant a Espanya com a la resta de la Unió Europea.

Switch to mobile version