Autor Economia
5 Maig 2018 a 10:00

Dades d’atur d’abril de 2018

Pimec atur abril-18

Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat publicades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i l’afiliació mitjana publicades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, PIMEC destaca:

  • El mes d’abril tanca amb 398.946 persones inscrites als registres de l’atur a Catalunya i 3.335.868 a Espanya, el que suposa una reducció en relació a l’any anterior de -26.806 i -237.168 persones, respectivament.
  • La patronal constata que, aquest mes de l’any, l’atur manté el seu ritme de reducció, amb tendències interanuals per sobre del 6% (-6,3% a Catalunya i -6,6% a Espanya). L’entitat destaca el fet que aquesta disminució del nombre d’aturats en termes interanuals continua produint-se de forma generalitzada a tots els sectors d’activitat, tot i que destaca per la seva intensitat a la construcció (-14,6%) i a la indústria (-11,6%) a Catalunya.
  • L’estacionalitat de l’activitat productiva de la nostra economia comporta  reduccions de l’atur en aquest mes en relació l’anterior. Enguany aquesta tendència, en termes intermensuals, és lleugerament menys accentuada que fa un any a Catalunya, tot i que cal tenir en compte que la setmana santa l’any passat es va celebrar a l’abril i enguany ja va començar al març.
  • En relació al mes anterior, l’atur es redueix en tots els sectors, amb un balanç de -12.515 persones registrades a Catalunya.
  • Aquest balanç positiu de disminució en el nombre de persones desocupades en termes interanuals coincideix amb un increment de l’afiliació, que continua en xifres altes, al voltant del 3%  (3,0% a Catalunya i 3,1% a Espanya).

A partir d’aquestes dades, PIMEC valora de forma positiva la dinàmica de reducció de l’atur i d’augment de l’afiliació. Aquesta millora en l’afiliació, per poder-se valorar de forma totalment positiva, hauria d’anar acompanyada, en correspondència, d’augments similars dels ingressos de les cotitzacions.

També, cal començar a considerar l’impacte laboral que la indústria 4.0 tindrà en la nostra economia i atendre les recomanacions en matèria de formació contingudes en el recent estudi sobre el tema del departament d’empresa i coneixement:

 

Afiliació total a la Seguretat Social

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Nombre d’afiliats

3.351.587

2.549.324

318.445

179.890

303.929

18.678.461

Variació interanual (%)

3,0%

3,2%

2,4%

2,0%

2,3%

3,1%

Variació interanual (nombre)

97.497

79.480

7.542

3.562

6.913

556.239

 

Nombre d’aturats

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

9.998

3.058

1.366

3.012

2.562

159.261

Indústria

45.852

35.609

3.717

1.924

4.602

294.617

Construcció

34.500

24.587

3.657

1.725

4.531

293.023

Serveis

280.789

208.754

25.614

13.852

32.569

2.291.310

Sense ocupació

27.807

20.429

2.439

1.412

3.527

297.657

Total

398.946

292.437

36.793

21.925

47.791

3.335.868

Variació interanual (%)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-3,7%

-11,6%

-8,2%

8,5%

-3,4%

-8,1%

Indústria

-11,6%

-12,1%

-8,7%

-6,2%

-11,9%

-9,9%

Construcció

-14,6%

-14,3%

-11,9%

-15,6%

-17,9%

-14,8%

Serveis

-4,6%

-5,6%

-2,2%

0,0%

-1,2%

-5,1%

Sense ocupació

-3,7%

-3,9%

-11,1%

1,1%

1,8%

-5,4%

Total

-6,3%

-7,2%

-4,8%

-0,9%

-4,1%

-6,6%

Variació interanual (nombre)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-381

-403

-122

235

-91

-14.001

Indústria

-6.004

-4.900

-353

-127

-624

-32.540

Construcció

-5.894

-4.091

-496

-320

-987

-50.736

Serveis

-13.466

-12.490

-577

-1

-398

-123.015

Sense ocupació

-1.060

-833

-305

15

63

-16.876

Total

-26.805

-22.717

-1.853

-198

-2.037

-237.168

Variació intermensual (%)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-4,7%

-4,1%

-1,0%

-4,2%

-7,8%

-5,7%

Indústria

-2,4%

-2,0%

-4,1%

-2,4%

-4,0%

-2,3%

Construcció

-2,7%

-2,2%

-3,9%

-5,7%

-2,7%

-4,5%

Serveis

-3,4%

-3,2%

-6,2%

-0,5%

-3,9%

-2,5%

Sense ocupació

-0,2%

-0,6%

-1,0%

2,5%

1,5%

0,5%

Total

-3,0%

-2,8%

-5,2%

-1,4%

-3,7%

-2,5%

Variació intermensual (nombre)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-494

-130

-14

-133

-217

-9.562

Indústria

-1.111

-713

-158

-48

-192

-7.040

Construcció

-940

-564

-147

-105

-124

-13.915

Serveis

-9.914

-6.828

-1.683

-68

-1.335

-57.607

Sense ocupació

-56

-118

-25

34

53

1.441

Total

-12.515

-8.353

-2.027

-320

-1.815

-86.683

 

Switch to mobile version