Autor Societat
18 Desembre 2017 a 15:00

Presentació de l’estudi EuroRAP

Ha analitzat 6.362 quilòmetres de xarxa viària catalana

RACC seguretat viaria

El RACC, juntament amb altres clubs de l’automòbil europeus, membres de la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA), ha participat per 16è any consecutiu en l’elaboració de l’estudi d’avaluació de carreteres EuroRAP a Catalunya.

EuroRAP és un consorci europeu independent que identifica els trams de major risc d’accidentalitat greu o mortal de la xarxa viària a partir de la relació entre l’accidentalitat d’un tram concret amb la intensitat mitjana diària de trànsit (IMD).

Els objectius principals de l’estudi són:

 • Oferir a l’usuari una guia del risc de la carretera per on circula, perquè pugui adaptar la seva conducció a les condicions de la via
 • Proporcionar a les administracions la informació necessària per a determinar les prioritats d’actuació a la xarxa viària
 • Monitoritzar el progrés en la millora de la seguretat a la carretera: dut a terme a Espanya des de fa 15 anys, els resultats d’EuroRAP a Catalunya permeten analitzar l’evolució del grau de risc de la xarxa viària

Aquesta edició de l’estudi ha analitzat 6.362 quilòmetres de xarxa viària catalana, que concentren el 90% de la mobilitat total en carretera de Catalunya.

L’estudi s’emmarca en un estancament en la reducció de víctimes mortals en els últims dos anys, que suposa que s’hagi deixat d’avançar cap a l’objectiu de la Unió Europea per al 2020 de reduir les víctimes en un 50% respecte l’any 2010.

Les principals conclusions de l’estudi assenyalen el següent:

 • A la xarxa analitzada per EuroRAP, el risc de patir un accident greu o mortal és “alt” o “molt alt” en un 33% dels trams (2.067 km), 2 punts percentuals més que en l’edició anterior.
 • A la xarxa EuroRAP els accidents greus i mortals han disminuït molt lleugerament a Catalunya en un 0,46% el trienni 2014-2016, mentre que la mobilitat per carretera va a l’alça amb un creixement del 3,26%.
 • Totes les demarcacions augmenten el percentatge de km de risc “alt” i “molt alt”: Lleida (+2 punts), Barcelona (+2 punts), Girona (+1 punts) i Tarragona (+1 punt).
 • El tram de la BP-1417 (l’Arrabassada) entre Barcelona i Sant Cugat torna a ser el tram de més risc d’accident enguany. El tram de la BV-1221 entre Terrassa i Matadepera ocupa al segon lloc del llistat.
 • Cal remarcar l’alta proporció d’accidents de motos respecte el total d’accidents amb morts i ferits greus en aquests trams: fins un 81% en el tram de la BP-1417 i un 67% en el tram de la BV-1221. 7 dels 10 trams amb més risc d’accidents repeteixen en aquesta llista respecte l’any passat.
 • Tal com s’observa en els darrers anys, el trams de major risc per als conductors es presenten de forma sistemàtica en vies de calçada única, amb intensitats de trànsit mitjanes o baixes, mentre que els trams amb més concentració d’accidents es presenten en vies amb elevades intensitats de trànsit.
 • Els trams que acumulen més concentració d’accidents greus (sense tenir en compte el trànsit) es situen fonamentalment a l’àrea metropolitana de Barcelona.
 • S’observa un elevadíssim pes dels accidents de motocicletes i ciclomotors en aquesta classificació. Per exemple, en els trams de la C-31, C-32 i la B-10 del llistat de trams amb més accidentalitat, els accidents en aquest mode representen més del 80% del total d’accidents amb morts i ferits greus.
Switch to mobile version