Autor Economia
14 Desembre 2017 a 10:00

Les exportacions creixen un 5,7% interanual

Un 8,4% acumulat

Exportacions // Imatge de Barcelonacatalonia.cat

Exportacions // Imatge de Barcelonacatalonia.cat

Les exportacions creixen un 5,7% interanual a Catalunya al setembre del 2017. Per destinació econòmica, les exportacions de béns intermedis i de béns consum augmenten (8,8% i 2,7%, respectivament); en canvi, les de béns de capital decreixen un 1,4%.

D’altra banda, les importacions creixen un 4,6% interanual, com a resultat de l’increment de les importacions dels béns de consum i dels béns intermedis (5,8% i 5,6%, respectivament), mentre que les de béns de capital decreixen un 8,2%.

  Variació interanual
        Valor         absoluta         % mes         % acumulat
Total exportacions    6.074,4    326,3    5,7 8,4
Béns de consum    2.341,1    61,5    2,7 9,3
     aliments, begudes i tabac    663,9    0,8    0,1 7,1
     altres béns de consum    1.677,2    60,6    3,7 10,3
Béns de capital    399,4    -5,5    -1,4 1,0
     maquinària i altres béns d’equipament    239,2    2,8    1,2 1,2
     material de transport i altres béns de capital    160,2    -8,4    -5,0 0,6
Béns intermedis    3.333,9    270,3    8,8 8,8
     prod.agricultura, silvicultura i pesca    40,8    -3,4    -7,8 6,6
     prod.energètics i industrials    3.293,1    273,8    9,1 8,8
Unitats: Milions d’euros.
    Variació interanual
        
        Valor         % sobre total         absoluta         % mes         % acumulat
Total exportacions    6.074,4    100,0    326,3    5,7 8,4
Unió Europea (UE-28)    3.987,1    65,6    123,4    3,2 7,1
     Alemanya    730,5    12,0    -12,5    -1,7 3,7
     França    941,2    15,5    17,7    1,9 5,8
     Itàlia    543,8    9,0    -8,5    -1,5 6,7
     Portugal    407,4    6,7    25,5    6,7 6,8
     Regne Unit    341,9    5,6    -5,7    -1,6 2,9
Altres països i territoris d’Europa    464,4    7,6    44,3    10,5 8,9
     Suïssa    185,7    3,1    3,4    1,9 4,7
Amèrica del Nord    226,9    3,7    38,5    20,4 23,6
     Estats Units d’Amèrica    205,9    3,4    38,2    22,8 23,6
Amèrica Central i del Sud    352,3    5,8    41,3    13,3 8,2
Resta del món    1.043,7    17,2    78,8    8,2 10,3
     Japó    66,6    1,1    -10,4    -13,5 6,3
     Xina    113,0    1,9    8,5    8,2 17,3
Unitats: Milions d’euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l’any anterior.
Switch to mobile version