Autor Economia
22 Desembre 2017 a 15:00

El volum de negoci de l’hosteleria creix el 8,4% anual

El 1,7% al Novembre

Arc de Triomf

Arc de Triomf // Imatge del web Wikimedia Commons

L’índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN), d’acord amb la nova base 2010=100, ha augmentat a Catalunya un 5,2% respecte a l’octubre del 2016. Per sectors d’activitat, mostren increments tant el comerç (4,4%) com els altres serveis (6,6%). Dins d’aquests, cal destacar l’augment de les activitats professionals, científiques i tècniques (17,6%) i les activitats administratives i serveis auxiliars (8,5%). A Espanya, l’índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) ha pujat un 5,9% respecte al mateix mes de l’any 2016. En termes acumulats, l’índex creix un 6,2% a Catalunya i un 6,4% a Espanya respecte als primers deu mesos de l’any 2016.

Els indicadors d’activitat del sector serveis (IASS) mesuren l’evolució a curt termini de l’activitat de les empreses que operen en els sectors de comerç, transport i emmagatzematge, hostaleria, informació i comunicacions, activitats professionals, científiques i tècniques, i activitats administratives i serveis auxiliars.

A partir de les dades de l’índex d’activitat del sector serveis (IASS) de l’INE, l’Idescat elabora mensualment l’indicador de conjuntura, que inclou l’índex general (IASS) del volum de negoci desagregat a sis sectors.

                                                                  Catalunya. Octubre 2017
                 Variació interanual
        
        Índex         % mes         % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN)    112,9    5,2 6,2
Comerç    107,1    4,4 5,9
Altres serveis    124,1    6,6 6,8
     transport i emmagatzematge    129,7    4,1 4,1
     hostaleria    120,9    1,7 8,4
     informació i comunicacions    118,8    3,0 7,4
     activitats professionals, científiques i tècniques    121,4    17,6 8,5
     activitats administratives i serveis auxiliars    126,1    8,5 7,7
Unitats: Base 2010=100.
Font: Idescat, a partir dels Indicadors d’activitat del sector serveis de l’INE.
Switch to mobile version