Autor Economia
18 Desembre 2017 a 18:00

El nombre de pensions contributives de la Seguretat Social dels residents a Catalunya augmenta un 6,6%

En el període 2011-2016

pensions seg social

El nombre de pensions contributives de la Seguretat Social percebudes pels residents a Catalunya ha augmentat un 6,6% en el període 2011-2016 i arriba a 1.668.195 pensions a 31 de desembre de 2016, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’import brut mensual mitjà és de 954,0 euros, xifra que en el cas dels homes és d’1.232,0 euros i en el de les dones de 727,1 euros.
En l’àmbit municipal, hi ha un grup de 80 municipis on l’import mensual mitjà de les pensions contributives de la Seguretat Social supera els 1.000 euros. Entre aquests municipis, a més de Barcelona, Girona i Tarragona, també n’hi ha d’altres de grans (més de 50.000 hab.) com ara Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Castelldefels, el Prat de Llobregat i Viladecans. La majoria d’aquest grup de municipis són de la demarcació de Barcelona (64), però també n’hi ha 9 de Tarragona, 5 de Girona i 2 de Lleida.
Per contra, hi ha 220 municipis on la pensió mitjana és inferior als 700 euros mensuals. Aquest grup de municipis es caracteritza per tenir poca població (pràcticament tots tenen menys de 5.000 hab.) i perquè la majoria són de l’interior i el sud de Catalunya.

Un dels factors que expliquen les diferències en l’import mitjà de les pensions contributives entre territoris de Catalunya és el pes que hi tenen els diferents règims de cotització. La pensió mitjana provinent del Règim general per a Catalunya és de 1.021,6 euros, mentre que la pensió mitjana del Règim especial de treballadors autònoms se situa en 655,0 euros.

Pel que fa al tipus de pensió, la més alta és la de jubilació, que se situa en 1.079,3 euros, lleugerament per sobre de les d’incapacitat permanent (1.017,8 euros). Les segueixen les pensions de viduïtat (653,2 euros) i d’orfenesa (379,0 euros).
 
A 33 comarques i Aran ha augmentat el nombre de pensions contributives de la Seguretat Social entre el 2011 i el 2016
Les comarques on l’augment del nombre de pensions contributives de la Seguretat Social ha estat més elevat són el Baix Penedès (15,0%), el Garraf (12,8%) i el Tarragonès (12,2%). També hi ha 8 comarques on el nombre de pensions ha disminuït, encapçalades pel Bages, el Priorat i el Pallars Jussà, amb una reducció del 2,4%. Cal tenir en compte que les dades de l’any 2016 del Bages, Osona i el Vallès Oriental no són directament comparables amb les del 2011, a causa de la creació del Moianès l’abril del 2015.
El Barcelonès, amb 1.034,3 euros mensuals, és la comarca on es registra la pensió mitjana més elevada. Juntament amb el Baix Llobregat, el Tarragonès, el Garraf i el Vallès Oriental, se situa per sobre de la mitjana catalana, que és de 954,0 euros. D’altra banda, les comarques amb la pensió mensual mitjana més baixa són la Terra Alta (673,8 euros), el Priorat (702,2 euros), les Garrigues (702,5 euros) i el Pallars Sobirà (704,7 euros).
El règim de cotització majoritari a Catalunya és el Règim general, al qual pertanyen el 78,8% de les pensions. Al Règim especial de treballadors autònoms hi pertanyen el 18,6% i a altres règims, el 2,6%. El Règim general també és majoritari a totes les comarques excepte a la Terra Alta, el Pallars Sobirà, les Garrigues i el Priorat, on la proporció de les pensions del Règim especial de treballadors autònoms predomina per sobre de la de pensions del Règim general.
Switch to mobile version