Autor Ensenyament
30 Octubre 2017 a 10:00

S’obre la borsa de treball per al professorat interí

Dels centres públics

Nens i nenes a l'escola // Imatge extreta del web Gencat.cat

Nens i nenes a l’escola // Imatge extreta del web Gencat.cat

S’ha obert aquesta setmana, i fins el proper 13 de novembre, la convocatòria per al concurs públic per a formar part de la borsa de treball per al personal interí docent en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament.

Les especialitats docents del cos de mestres, cos de professors d’ensenyaments secundaris, cos de professors tècnics de formació professional, cos de professors d’arts plàstiques i disseny, cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny i el cos de professors d’escoles oficials d’idiomes en els serveis territorials del Departament d’Ensenyament i al Consorci d’Educació de Barcelona on manquen candidats es poden consultar al següent enllaç: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/incorporacio-borsa/cossos-especialitats/
Els candidats han de presentar les seves sol·licituds i la documentació acreditativa dels requisits i mèrits al·legats a la sol·licitud telemàtica en els registres dels serveis territorials de Departament d’Ensenyament, del Consorci d’Educació de Barcelona o de l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona en funció de quin àmbit territorial hagin demanat com a preferent. La llista provisional de sol·licituds admeses i excloses es farà pública durant la segona quinzena de gener del 2018.
Excepcionalment poden participar en aquesta convocatòria les persones que estiguin cursant el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica.
Switch to mobile version