Autor Ensenyament
15 Agost 2017 a 15:00

Tres nous currículums de formació professional

Activitats Comercials, Integració social i Artesania de Complements de Cuir

Formació professional // Imatge extreta del web de Iveb

Formació professional // Imatge extreta del web de Iveb

El Departament d’Ensenyament ha establert tres nous currículums de formació professional: dos cicles de grau mitjà -Artesania i Complements de Cuir, i Activitats Comercials, i un cicle de grau superior –Integració Social-. Amb aquestes actualitzacions de currículum, es vol donar resposta a les diferents necessitats dels sectors implicats en aquests tres àmbits.
Cicle de grau mitjà d’Artesania de Complements de Cuir
El cicle formatiu de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny en Artesania de Complements de Cuir -de la família professional d’Arts Aplicades a la Indumentària- s’implantarà a partir del curs vinent a l’Escola Municipal d’Art, Disseny i Artesania d’Igualada. D’aquesta manera, es donarà resposta a les necessitats del sector en aquest municipi, que compta amb gran tradició industrial i formativa del cuir.
El cicle formatiu de grau mitjà d’artesania de complements en cuir, de 1.600 hores de durada, està orientat a la formació de professionals en el coneixement i manipulació del cuir i en la seva aplicació al camp específic de la indumentària, capacitant-los per a exercir la seva activitat professional en tallers artístics artesanals, en empreses relacionades amb aquest sector, o com a professionals autònoms. Per això, alguns dels objectius generals del títol són analitzar i desenvolupar els processos bàsics de realització d’obres d’aquesta especialitat, conèixer les tècniques pròpies o bé  estar atent a la innovació de les formes, materials, tècniques i processos creatius i artístics.
El professional titulat en aquests ensenyaments, que preveuen una fase de pràctiques de 25 hores en empreses, estudis o tallers, podrà desenvolupar la seva activitat en tallers i empreses de caràcter artesanal o industrial, ja siguin públics o privats, petits, mitjans o grans, relacionats amb el camp propi de l’artesania de complements de cuir. Podrà també exercir com a professional independent o associat en cooperativa.
Catalunya té una llarga tradició en la manufactura de la pell i el cuir. Ciutats com Igualada, Manresa, Vic, Olot, Solsona o Girona, entre d’altres, han estat centres de producció i adobament del cuir de Catalunya. El treball de la pell ha estat una de les activitats més conegudes durant molts anys i van ser primeres indústries d’aquestes ciutats.
Cicle de grau mitjà d’Activitats Comercials
El nou currículum del cicle de grau mitjà d’Activitats Comercials permetrà als graduats desenvolupar activitats relacionades amb la distribució i comercialització de productes o serveis, i a gestionar un petit establiment comercial, tenint en compte la legislació i la normativa en seguretat i qualitat.
Es dona resposta amb el currículum als sectors que sol·liciten professionals amb formació suficient en venda, atenció al client, marxandatge, i gestió financera i administrativa. També hi té un paper el control de les noves tecnologies en venda i comunicació a traves de la xarxa. Per tant, les funcions del lloc de treball estaran relacionades amb l’aplicació de les noves tecnologies en els processos de compravenda i en la gestió diària del seu establiment.
Cicle de grau superior d’Integració Social
La renovació del currículum d’Integració Social ha de permetre organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social tenint sempre en consideració i respecte les persones destinatàries. Per això, s’amplien els continguts relacionats amb la mediació comunitària i la inserció laboral de les persones amb discapacitat, les persones amb risc d’exclusió social, o les víctimes de violència de gènere.
Amb aquesta actualització es dona resposta a les necessitats formatives en aquest sector d’activitat, sobretot serveis socials i educatius. De fet, aquest àmbit els darrers anys ha incrementat molt la inserció laboral a causa de les mesures de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, així com l’augment de persones de la tercera edat.
Switch to mobile version