Autor Articles i estudis
15 Agost 2017 a 18:00

Dos projectes de recerca milloraran els implants coclears a l’oïda i la fiabilitat de les colonoscòpies

endoscopia upf

Dos ajuts atorgats a projectes liderats per investigadors del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la Universitat, basats en tècniques d’imatge i modelatge computacional, permetran millorar, d’una banda, el sistema de planificació quirúrgica per implants coclears a l’aparell auditiu, i de l’altra, la fiabilitat de les exploracions i intervencions endoscòpiques.

Els dos projectes vinculats al DTIC han rebut ajuts de prop de 100.000 euros, cofinançats per Fons FEDER (2014-2020) de la Unió Europea i per l’AGAUR, que es destinaran a l’obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d’investigació obtinguts. S’emmarquen en la modalitat “Producte” de la convocatòria 2016 del programa Indústria del Coneixement, impulsat per la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.

El títol dels dos projectes i investigadors principals són, en primer lloc, “Ciplanner: cochlear implant surgical planning system”, a càrrec de Miguel Ángel González Ballester, professor d’investigació ICREA i cap del Grup de Recerca Simbiosys (Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems). En segon lloc, “Optimization and validation of a microwave imaging prototype for endoscopic explorations and interventions” (MiWEndo), encapçalat per Óscar Cámara Rey, cap del Grup de Recerca Physense (Sensing in Physiology and Biomedicine Group).

La convocatòria  2016 dels ajuts Producte ha seleccionat un total de 22 propostes, que hauran de ser executades en un termini màxim de 18 mesos. Els seus destinataris han estat equips de recerca de les universitats del sistema català, centres de recerca i tecnològics, fundacions hospitalàries i institucions de recerca sense ànim de lucre que portin a terme tota o part de la seva activitat a Catalunya.

Millorar l’èxit de les intervencions d’implantació coclear

El projecte “Ciplanner” pretén desenvolupar eines informàtiques de planificació per fer possible intervencions d’implantació coclear (un procediment quirúrgic pel qual un dispositiu electrònic substitueix el sistema d’audició) més previsibles i controlades: actualment, el resultat d’aquesta tècnica depèn molts cops de factors específics del pacient i, en conseqüència, el nivell de restauració de l’audició pot variar substancialment. L’equip liderat per Miguel Ángel González sosté que la modalització computacional avançada pot ser útil per simular diferents escenaris d’implantació d’un pacient determinat i, a més, pot millorar la selecció dels paràmetres del procediment quirúrgic.

Un dispositiu que emet microones per fer les endoscòpies més segures

MiWEndo” és un projecte que vol augmentar la fiabilitat de les colonoscòpies, ja que està comprovat que el 22% dels pòlips no es detecten després d’aplicar aquest procediment. Aquesta falta d’efectivitat és deguda a les limitacions de la visualització, la manca d’informació quantitativa durant el temps d’exploració i el temps dedicat a aquesta exploració.

El projecte, del qual ja s’ha desenvolupat i provat un primer prototip, es basa en un dispositiu de microones situat en un capçal amb antenes que s’enganxa a l’extrem distal d’un endoscopi estàndard. Les antenes transmeten i reben senyals de microones que interactuen amb els teixits a mesura que l’endoscopi viatja al llarg del còlon. Aquesta tecnologia és capaç de diferenciar els pòlips i els tumors dels teixits sans, i pot detectar pòlips invisibles per a la colonoscòpia actual i crear models de còlon específics en 3D per al pacient. A més, té l’avantatge que no modifica la pràctica clínica actual de la colonoscòpia, és segura i de baix cost.

Un programa per potenciar la innovació com a motor de l’economia catalana

El Programa Indústria del Coneixement, gestionat per l’AGAUR, forma part de l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT). Promou l’R+D+I com a motor de transformació del teixit productiu, a partir de la valorització del coneixement i la transferència innovadora. Crear i consolidar un ecosistema empresarial nou, d’alt valor afegit i intensiu en coneixement, basat en els resultats provinents dels diferents centres de generació de coneixement del sistema català de ciència i innovació, és el seu principal objectiu.

Els ajuts que atorga programa, el més important a Catalunya en l’àmbit de la transferència del coneixement, volen afavorir el desenvolupament de noves empreses de base científica, a través de tres fases: “Llavor”, “Producte” i “Mercat”. Aquesta darrera preveu finançar en règim de coinversió público-privada diversos projectes per començar l’acció comercial i la producció.

Switch to mobile version