Autor Societat
26 Abril 2017 a 15:00

S’amplia l’atenció del servei telefònic ‘Infància Respon’

En casos de bullying escolar, ciberassetjament i abusos sexuals

infancia respon 116 111

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el d’Ensenyament reforçaran el telèfon 116 111 Infància Respon per garantir un suport àgil i eficaç sobretot en l’atenció de les demandes relacionades amb l’assetjament als centres educatius, el ciberassetjament i altres maltractaments o abusos sexuals a infants i adolescents.
Aquest reforç de les prestacions del telèfon d’atenció a la infància anirà acompanyat d’un seguit d’actuacions de difusió i informació, principalment entre els joves, per garantir-hi l’accés de tots els menors que pateixin situacions de maltractament així com de les persones que en siguin coneixedores. Així s’ha aprovat aquest dimarts per acord de govern.
En paral·lel, els dos departaments reforçaran en el termini aproximat d’un mes el circuit d’atenció, derivació i intervenció per als casos d’assetjament escolar (bullying) comunicats al telèfon 116 111, que garanteixi la derivació especialitzada i la coordinació interinstitucional cap als centres, amb una resposta immediata i experta en tot moment.
El servei telefònic Infància Respon (116 111) és de caràcter europeu i present a tots els estats, com també a múltiples comunitats autònomes, i ofereix informació, assessorament i orientació i atenció amb relació a qualsevol tipus de demanda que afecti la infància i l’adolescència, entre d’altres, aquelles relacionades amb maltractaments i vinculades amb el sistema de protecció als infants.
Es tracta també de l’ampliació d’una eina en matèria de protecció dels infants i els adolescents, útil per donar una resposta efectiva a les comunicacions de possibles maltractaments comesos a un infant o adolescent en les seves diverses modalitats: ciberassetjament, violència masclista, abusos sexuals, violència en l’àmbit familiar, etc., Els professionals que hi treballen -en coordinació amb els diferents serveis, departaments i administracions implicats-, promouen i proposen l’activació dels recursos i l’atenció necessàries per garantir una protecció efectiva de l’infant i l’adolescent.El reforç dels serveis i les prestacions del telèfon Infància Respon és conseqüència del protocol signat entre els departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Ensenyament sobre la prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu.

Aquest protocol estableix el número 116 111 com a telèfon de referència per comunicacions de possibles situacions de maltractament les 24 hores del dia els 365 dies de l’any de forma gratuïta i totalment anònima, sense deixar rastre.
Switch to mobile version