Autor Societat
22 Abril 2017 a 18:00

Es reforça el compliment de la Resolució 17/XI de lluita contra la pobresa

Amb l’aprovació dels pressupostos 2017

Oriol Junqueras

Oriol Junqueras

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, i la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, han presidit la reunió de la Comissió de seguiment de la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional.
Aquesta trobada, la tercera des de l’aprovació de l’esmentada resolució,  s’ha celebrat al Palau de la Generalitat, i ha comptat amb la participació de les entitats socials, sindicals, professionals del sector i entitats municipalistes i dels grups parlamentaris que formen part de la Comissió de Seguiment, així com de representants dels Departaments del Govern amb competències en la lluita contra la pobresa.
Aquesta ha estat la primera reunió de la Comissió de seguiment després de l’aprovació dels pressupostos 2017, que permeten destinar 1.355 milions d’euros més a despesa social, 1.170 milions que ja estaven previstos en el projecte i 185 milions addicionals que s’han afegit durant el tràmit parlamentari, gràcies a l’augment de l’objectiu de dèficit.
Amb l’aprovació de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 i de la seva llei d’acompanyament el passat 28 de març, el Govern disposa d’un pressupost i un marc normatiu per tal de seguir avançant en el compliment de la Resolució 17/XI del Parlament, i en aquest sentit, en el transcurs de la comissió de seguiment, s’han destacat les principals properes fites que es podran assolir gràcies a l’aprovació dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, per part del govern.
Sobre les mesures destinades a garantir els drets dels infants i els adolescents, es desplegarà conjuntament amb els ens locals el nou model de Servei d’Intervenció Socioeducativa per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies. Es crearan 300 noves places en centres d’acollida i residencials per a infants i adolescents en risc social i joves ex tutelats. Es destinaran   6,5 M€ més per als Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i 3,1 M€ per prestacions econòmiques per a l’acolliment d’infants en risc social.
Pel que fa a les beques menjador, es superaran els 101.000 beques menjador el curs 2016-2017.
També es destinaran 1,6 M€ per a nous serveis d’atenció a les famílies i d’atenció a la violència masclista i  pel que fa a la Renda Mínima d’inserció, 115 M€ més per a ajuts econòmics i per polítiques d’inserció.
En l’àmbit de l’habitatge, destaquen els 109 M€ que s’han destinat el 2016 a polítiques socials d’habitage per a la protecció dels col·lectius especialment vulnerables, 25 més que l’any anterior. En referència al dret de tanteig i retracte s’ha posat de relleu que, en un any i mig de funcionament, s’ha ampliat el parc públic d’habitatge social en 460 habitatges adquirits per aquesta via. També han passat de 570 a 745 les adjudicacions a través de les meses d’emergències, un increment que constata la voluntat de potenciar aquest instrument d’actuació. El 2017 es destinarà una partida específica a projectes de suport als barris.
Pel que fa a l’atenció al Sensellarisme, s’ha destacat la posada en marxa en diferents territoris d’una experiència pilot basada en el model del Housing first.
S’han destacat també els 10 M€ per fer front a la lluita contra la pobresa energètica, i en l’àmbit de la dependència, s’ha posat l’accent en la promoció de la creació de l’Agència Catalana de Protecció Social. Un augment del 16,5% de les persones beneficiàries del Sistema català d’autonomia i atenció a la dependència; més recursos per serveis d’atenció domiciliària prestats pels ens locals i per nous centres residencials i diürns d’atenció a persones amb discapacitat i gent gran oberts el 2016, per a noves places residencials i diürnes d’atenció a gent gran, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental; per a l’augment de places en l’àmbit d’atenció a la dependència i per inversions en l’àmbit d’atenció a la dependència.
També millores pel transport escolar, ja que es preveu tancar el curs 2016-2017 amb 15.800 ajuts per al transport escolar no obligatori. I pel que fa a l’ensenyament s’ha destacat també la propera aprovació del Decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, que s’està tramitant al Govern i els 187 docents més per a l’escola inclusiva al curs 2017-18.
En l’àmbit de les polítiques d’ocupació els nous pressupostos impliquen 76,9 M€ més per programes d’ocupabilitat, que suposen un augment del 56% i més recursos per Centres Especials de Treball, que ha de permetre arribar a 15.000 treballadors.
Es vol assolir la xifra de 68.000 joves participants en el Programa de Garantia Juvenil.
Les fites destacades pel que fa a la salut, cal destacar l’aprovació del Pla Nacional d’Urgències que definirà el temps màxim que un usuari pot estar físicament a les urgències i la presentació del Pla Estratègic d’Atenció Primària i Comunitària.
I per acabar, pel que fa a mesures financeres i fiscals, destacar 700 M€ de finançament per a empreses mitjançant préstecs, avals i capital risc, per part de l’ICF. També l’aprovació de noves figures de fiscalitat mediambiental. Altres fites en aquest camp són la modificació en l’Impost sobre estades en establiments turístics per lluitar contra el frau fiscal; continuar l’elaboració de la normativa fiscal relativa a la nova hisenda catalana, amb especial referència a la lluita contra el frau fiscal.
En referir-se a totes aquestes fites que el Govern es proposa assolir gràcies a l’aprovació dels pressupostos per 2017, el vicepresident, Oriol Junqueras, ha volgut destacar que  “s’evidencia la voluntat del Govern de posar els màxims recursos possibles al servei de la lluita contra la pobresa”.

Per la seva part, la consellera Munté ha agraït les intervencions i ha destacat “la importància de la comissió de seguiment i de l’intercanvi d’opinions”.

Switch to mobile version