Autor Economia
20 Febrer 2017 a 10:00

L’afiliació al RETA augmenta en un +1,13% respecte al gener de 2016

PIMEC ha presentat esmenes a la Proposició de Llei del Treball Autònom

PIMEC // Imatge cedida per pimec

PIMEC // Imatge cedida per pimec

Tenint en compte les dades relatives a l’afiliació al Règim Especial de Treballadors Autònoms del Servei Públic d’Ocupació Estatal:

  • Autònoms PIMEC valora positivament l’alça en la evolució de l’afiliació neta al RETA i destaca que aquest increment és superior al de la mitjana estatal.
  • Per províncies, és destacable una certa heterogeneïtat en la evolució de l’afiliació. L’augment més important s’ha produït a Girona, duplicant la mitjana estatal, seguit de Barcelona i Tarragona, tot i que aquesta última es manté per sota de la mitjana estatal. Lleida registra una reducció moderada en l’afiliació neta.
  • L’afiliació neta ha baixat moderadament respecte al mes anterior a totes les províncies i a l’Estat, tal i com ja va passar a l’any 2016. De nou, aquest fet ha tingut major incidència a la província de Girona.
  • Autònoms PIMEC recorda la importància que tindrà el debat imminent al Congrés dels Diputats sobre la Proposició de Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom. El pròxim 21 de febrer acaba el termini per a la presentació d’esmenes i Autònoms PIMEC ja ha fet arribar les seves als diferents grups polítics amb representació parlamentària. Les demandes se centren en què es garanteixi la participació dels autònoms catalans als diferents espais de concertació com el Consell Econòmic i Social, la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, el Consell del Treball Autònom, etc., de tal manera que permeti impulsar el diàleg i participació del col·lectiu en els diferents espais de concertació.
  • Aquesta important iniciativa legislativa tindrà un impacte cabdal sobre un col·lectiu que adquireix cada cop més importància, i el qual ja és imprescindible tenir en compte per explicar la nostra economia del futur. Catalunya compta actualment amb més de 540.000 autònoms, que representen una realitat social i econòmica sense la qual no és possible entendre la recuperació econòmica.

 

Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Nombre d’afiliats 542.740 388.922 60.725 39.505 53.588 3.175.060
Variació interanual (%) 1,13% 1,26% 1,99% -0,67% 0,51% 0,83%
Variació interanual (nombre) 6.048 4.857 1.183 -265 273 26.020
Variació intermensual (%) -0,56% -0,51% -0,82% -0,53% -0,60% -0,51%
Variació intermensual (nombre) -3.032 -1.996 -503 -209 -324 -16.231
Altes respecte el mes anterior 8.998 6.733 1.044 424 797 51.641
Baixes respecte el mes anterior 12.030 8.729 1.547 633 1.121 67.872

 

Switch to mobile version