Autor Economia
8 Gener 2017 a 15:00

Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur del 2016

A la vista de les dades de desembre

pimec atur desembre

. Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat i l’afiliació mitjana publicades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal,

  • PIMEC fa una valoració positiva de l’evolució del mercat de treball durant el 2016 per la reducció del nombre de persones aturades així com per l’increment en les afiliacions. Així doncs, l’any 2016 ha evolucionat en el sentit de les previsions que PIMEC feia 12 mesos enrere.
  • A la vista d’aquestes dades, la patronal destaca que l’afiliació ha crescut més que la reducció del nombre d’aturats, de manera que la millora de l’atur respon a la generació d’ocupació. Així com que ha millorat a totes les demarcacions i sectors d’activitat.
  • A més, les previsions oficials per aquest 2017 són de gairebé 70.000 llocs de treball nous a Catalunya, de manera que la tendència s’espera que segueixi sent positiva. Aquest manteniment del signe positiu també és el que esperem des de la patronal.
  • PIMEC demana als responsables polítics que a la vista de la bona tendència no oblidin que segueixen sent necessàries polítiques de generació d’activitat i reindustrialització.
  • En aquest sentit, els darrers augments impositius, especialment pel que fa a les cotitzacions socials, que repetidament s’ha denunciat que són de les més altes d’Europa per a les empreses, no ajuden a aquest fi. Les pressions pressupostàries i la necessitat de finançar les pensions no haurien de condicionar el creixement econòmic a mitjà termini, posant en risc la competitivitat del país.
  • La patronal, demana que s’agilitzin les tramitacions pressupostàries a Catalunya i l’Estat, esperant que es confirmin les millores en les dotacions d’impuls de l’activitat econòmica a Catalunya; i segueixin aquest criteri en l’àmbit estatal, on malauradament sembla que la tramitació pressupostària respondrà més a criteris polítics que econòmics.
Afiliació total a la Seguretat Social Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Nombre d’afiliats 3.189.437 2.434.337 292.384 176.804 285.911 17.849.055
Variació interanual (%) 3,9% 4,0% 4,0% 3,0% 3,0% 3,1%
Variació interanual (nombre) 119.185 94.266 11.327 5.197 8.396 540.655
Nombre d’aturats Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura 11.445 3.743 1.756 3.204 2.742 169.375
Indústria 55.985 43.734 4.438 2.202 5.611 345.571
Construcció 44.239 31.234 4.866 2.249 5.890 376.042
Serveis 315.305 232.293 30.878 14.516 37.618 2.497.739
Sense ocupació 26.671 19.721 2.481 1.200 3.269 314.247
Total 453.645 330.725 44.419 23.371 55.130 3.702.974
Variació interanual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -16,0% -19,3% -15,0% -13,1% -15,2% -12,7%
Indústria -15,8% -16,1% -15,1% -15,1% -14,0% -12,2%
Construcció -20,0% -20,3% -18,5% -19,2% -19,7% -17,0%
Serveis -9,7% -10,4% -7,6% -8,7% -8,1% -7,7%
Sense ocupació -13,7% -13,6% -14,8% -15,3% -13,4% -9,4%
Total -12,0% -12,5% -10,4% -11,4% -10,8% -9,5%
Variació interanual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -2.181 -898 -311 -481 -491 -24.654
Indústria -10.496 -8.399 -790 -391 -916 -48.009
Construcció -11.042 -7.953 -1.108 -535 -1.446 -77.249
Serveis -34.053 -26.825 -2.531 -1.383 -3.314 -208.053
Sense ocupació -4.251 -3.097 -431 -217 -506 -32.569
Total -62.023 -47.172 -5.171 -3.007 -6.673 -390.534
Variació intermensual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -4,0% -6,4% 2,7% -6,2% -1,9% -7,7%
Indústria -0,9% -1,5% 0,4% 3,2% 1,3% 0,8%
Construcció 0,5% -0,3% 0,8% 8,9% 1,7% 2,3%
Serveis -1,7% -1,5% -2,5% -3,7% -1,7% -2,6%
Sense ocupació -10,4% -11,1% -7,6% -8,5% -8,7% -5,4%
Total -2,0% -2,1% -2,0% -2,6% -1,5% -2,3%
Variació intermensual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -479 -258 46 -213 -54 -14.075
Indústria -513 -670 18 68 71 2.785
Construcció 239 -80 40 183 96 8.365
Serveis -5.501 -3.530 -786 -552 -633 -65.898
Sense ocupació -3.080 -2.454 -203 -112 -311 -18.026
Total -9.334 -6.992 -885 -626 -831 -86.849
Switch to mobile version