Autor Societat
24 Gener 2017 a 10:00

La Generalitat signa un conveni amb CriteriaCaixa per a la cessió de 300 pisos

Es destinaran a lloguer social

criteriacaixa meritxell borras

La Generalitat i CriteriaCaixa han signat un conveni de col·laboració mitjançant el qual l’entitat cedeix en usdefruit 300 pisos a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per destinar-los a polítiques socials. Amb aquest conveni, la Generalitat té acordada amb diverses entitats financeres la cessió de 3.960 habitatges per destinar-los a lloguer assequible.
L’acord l’han signat la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs; el director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt; el vicepresident primer de CriteriaCaixa, Jaume Cabré. CriteriaCaixa és un grup empresarial propietat de la Fundació Bancària “la Caixa” que gestiona, entre d’altres, els actius immobiliaris de la mateixa Fundació.
L’objectiu d’aquest conveni és fomentar el règim de lloguer assequible, especialment en aquelles poblacions on hi ha demanda acreditada d’habitatge social, i frenar, així, desnonaments, objectiu prioritari del Govern. Per aquest motiu, els immobles cedits estaran ubicats en algun dels 234 municipis on s’ha detectat aquesta demanda.
Els habitatges que es cedeixin mitjançant aquest conveni podran incloure pisos en què visquin persones en situació d’imminent pèrdua de la casa, ja sigui per impagament del lloguer, o per llançament judicial en casos d’impagaments hipotecaris. Aquestes persones podran regularitzar la seva situació, adherint-se al lloguer assequible. CriteriaCaixa es compromet a assegurar que com a mínim un 50% dels habitatges cedits es troben buits en el moment de la cessió.
L’import del lloguer establert per part de l’Agència es fixarà en funció dels ingressos nets de la unitat familiar dels llogaters i es situarà en una mitjana de 150 euros mensuals.
La signatura d’aquest conveni, que té una durada de 6 anys, s’emmarca en la línia del Govern d’ampliar el parc d’habitatge de lloguer assequible amb immobles cedits per part de les entitats financeres i, d’aquesta manera, pal·liar la necessitat d’habitatge que hi ha en molts municipis de Catalunya. Les condicions per accedir a un lloguer social consisteixen en haver perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés d’execució hipotecària o estar en procés de reclamació judicial, amb atenció especial a persones grans, víctimes de violència de gènere i persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social.
 
Un sistema ràpid i efectiu de disposar d’habitatge social
La consellera Borràs ha destacat que la signatura d’aquest conveni s’emmarca en l’objectiu del Govern d’ampliar el parc d’habitatge de lloguer assequible, a través d’una de les vies com és la cessió d’immobles per part de les entitats financeres “i, d’aquesta manera, pal·liar la necessitat d’habitatge que hi ha en molts municipis de Catalunya”. “Garantir l’habitatge és una qüestió prioritària de país, i des del Govern de la Generalitat estem desenvolupant un ampli ventall d’accions per donar solució a la situació d’emergència residencial que viuen molts ciutadans i ciutadanes”, ha remarcat Meritxell Borràs, que ha indicat que una d’aquestes accions és incrementar el parc púbic d’habitatge a través de la cessió de pisos per part de les entitats financeres com el que s’ha signat avui amb CriteriaCaixa. “Necessitem els habitatges dels bancs i els convenis de cessió s’han manifestat com la fórmula més ràpida i efectiva de disposar-ne”, ha afirmat Borràs.
Amb aquests convenis, també es busca fomentar el règim de lloguer assequible, especialment en aquelles poblacions on hi ha demanda acreditada d’habitatge social, i frenar, així, desnonaments. Per aquest motiu, els immobles cedits estaran ubicats, preferentment, en algun dels municipis on s’ha detectat aquesta demanda. Igualment, es dóna compliment a la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, que insta les administracions a subscriure aquests tipus de convenis.
Switch to mobile version