Autor Ensenyament
26 Gener 2017 a 15:00

Ensenyament i els sindicats de mestres arriben a un principi d’acord

Increment de 3.500 docents per al curs vinent

Meritxell Ruiz // Imatge cedida per la Generalitat

Meritxell Ruiz // Imatge cedida per la Generalitat

El Departament d’Ensenyament ha negociat  amb els sindicats un principi d’acord que preveu 140 milions d’euros addicionals i un increment de 5.511 dotacions de docents que s’incorporaran el curs 2017-18. Tal com ha declarat la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, “aquest principi d’acord amb els sindicats posa damunt la taula la voluntat d’una part i de l’altra de poder millorar el que ens importa a tots que és l’educació d’aquest país”. Altres mesures previstes en l’acord són una nova convocatòria d’accés als cossos docents d’aproximadament 2.000 places i un increment de 3.000.000€ en el pla de formació permanent del professorat.
La consellera Ruiz ha explicat que “posem sobre la taula, a més de l’increment, que ja preveu el projecte de pressupost, 140 milions addicionals que es destinaran per una part a disminuir una hora lectiva del professorat a primària i secundària, i, per altra banda, el que també és important per nosaltres, millorar l’atenció educativa. Això vol dir reduir ràtios, desdoblaments, poder tenir dos professors a l’aula”.
Pel que fa a l’increment de 5.511 dotacions de plantilla, 2.011 ja estan incorporades al projecte de pressupost. Aquestes es distribueixen de la següent manera: 387 dotacions per a la nova escolarització del curs 2017-18, 187 per a l’escola inclusiva, 340 per a l’increment d’hores lectives per a la coordinació en instituts, 300 per a la millora de plantilles en funció de la complexitat dels centres, 497 per la millora de substitucions (substitucions des del primer dia de les llicències de més de 7 dies naturals  i des de l’1 de setembre) i 300 per al nomenament el mes de juliol de substituts amb més de 6 mesos de serveis.
Com a novetat, s’ha acordat un increment de 3.500 dotacions de plantilla per al curs vinent, que es destinaran a la reducció d’una hora lectiva a mestres i professors de secundària, que suposarà un horari de 24 hores lectives a primària i 19 a secundària, i, d’aquests, uns 1.000 a millorar l’atenció a l’alumnat.
En relació a la nova convocatòria d’accés als cossos docents d’aproximadament 2.000 places, s’ha acordat que es realitzarà en el moment en què s’aprovi l’oferta pública corresponent.
També es preveu un increment de 3.000.000€ en el pla de formació permanent del professorat per  potenciar la formació en competències, el lideratge pedagògic, el plurilingüisme, l’atenció a la diversitat i l’enfocament globalitzat i interdisciplinari de l’aprenentatge, entre d’altres qüestions.
El Departament, en el marc de les negociacions del pressupost per als exercicis 2018 i 2019, es compromet a tenir en consideració la segona hora lectiva del professorat.
Switch to mobile version