Autor Sanitat
2 Agost 2016 a 10:00

Salut augmenta l’activitat quirúrgica o diagnòstica

El temps mitjà d’espera per a una primera visita de consultes externes baixa un 35%

Millores en les llistes d'espera

Millores en les llistes d’espera

El Departament de Salut, a través del Servei Català de la Salut (CatSalut), ha augmentat l’activitat quirúrgica i diagnòstica, així com les primeres visites a consultes externes a Catalunya: en concret, entre aquest mes de juny i el mateix període de l’any passat, les intervencions han crescut un 3,8%, mentre que el nombre de proves s’ha incrementat un 24% i les primeres visites a consultes externes ho han fet un 18,8%.

Així, i tot i no disposar dels recursos addicionals previstos en l’avantprojecte de llei de pressupostos del 2016, durant aquest primer semestre Salut ha fet un esforç per realitzar prop de 185.000 intervencions quirúrgiques de llistes d’espera.

Actualment a Catalunya hi ha 161.730 persones en llista d’espera per a ser operades, respecte el desembre del 2015 representa un increment del 3,1%. En canvi ha millorat un 4,7% el nombre de pacients en llista d’espera en proves diagnòstiques i un 16% en primeres visites de consultes externs.

Aquestes són algunes de les principals dades del tall de juny de 2016 de llistes d’espera, presentades aquesta tarda pel director del CatSalut, David Elvira, juntament amb el sotsdirector del CatSalut, Josep Maria Argimon, i la Directora de l’Àrea d’Atenció Sanitària, Cristina Nadal.

Gairebé el 100% del pacients oncològics s’han intervingut en menys de 45 i menys de 90 dies els pacients amb indicació de cirurgia cardíaca.

Respecte desembre de 2015 ha disminuït el percentatge de persones que superen els terminis garantits o de referència per intervencions quirúrgiques. En el cas de cataractes, pròtesi de genoll i pròtesi de maluc, ha baixat fins un 45,3%. Per la resta d’intervencions disminueix un 32% el percentatge de pacients que superen el període de referència.

En proves diagnòstiques ha disminuït en un 4,7% el nombre de persones en llista d’espera i ha millorat el temps mitjà d’espera en un 7%.

El nombre de pacients en llista d’espera per primeres visites de consultes externesha disminuït en un 16% i ha millorat el temps mitjà d’espera en un 35%.

Avenços en el Pla integral de millora de les llistes d’espera

En la roda de premsa també s’ha fet retiment de comptes de les actuacions realitzades fins ara del Pla integral per a la millora de llistes d’espera sanitàries, presentat a l’abril i que preveia 4 eixos: millorar l’accessibilitat de la informació, apoderar l’atenció primària, augmentar la proactivitat del sistema de salut i incrementar l’activitat.

Així, i pel que fa a l’accessibilitat, ja es publiquen semestralment les dades de llistes d’espera, amb format de dades obertes, al web del CatSalut, mentre que a partir de demà també estarà disponible la informació de consultes externes, centre per centre. A més, al servei Cat@Salut La Meva Salut també es pot consultar, de manera personalitzada i en un entorn segur, les persones en llista d’espera, amb motiu i data d’inclusió.

Pel que fa a l’apoderament de la primària, ja s’ha començat a desplegar a les regions la programació directa de visites a l’atenció especialitzada des de la primària, per exemple en dermatologia, traumatologia, cardiologia o oftalmologia.

Per últim, pel que fa a la proactivitat del sistema, a partir d’aquest mes de juliol els hospitals han de lliurar als pacients un document informatiu d’intervenció quirúrgica en el moment d’inclusió a la llista d’espera, mentre que, alhora, contactaran amb el pacient per telèfon per a comunicar alternatives d’intervenció abans que finalitzi el temps de referència.

A banda, i com a mesura que s’introdueix ara en aquest Pla integral, es recupera la pràctica de realitzar auditories externes periòdiques per tal de garantir un correcte procediment i tractament de l’ús de les dades, augmentar la qualitat dels registres i obtenir informació més acurada. Aquest procés haurà de permetre millorar la informació sanitària, la gestió de les llistes d’espera i la presa de decisions.

Switch to mobile version