Autor Societat
7 Agost 2016 a 15:00

La Generalitat aprova el Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya

Vol garantir el nivell de seguretat de les xarxes i els sistemes d’informació a Catalunya

Imatge del Flickr CC Llicència d'atribució, per birgerking

Imatge del Flickr CC Llicència d’atribució, per birgerking

El Govern ha aprovat Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya,  l’ens que ha de substituir  l’actual Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT). D’aquesta manera, es garanteix que el Govern disposi de les eines necessàries per afrontar els riscos i amenaces que planteja actualment la plena integració a la societat digital.
Aquesta Agència, que estarà adscrita al Departament de la Presidència, té com a principal missió garantir la seguretat de les xarxes de comunicacions electròniques i els sistemes d’informació en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i de tot el seu sector públic, en col·laboració amb els organismes judicials i policials.
Funcions de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
En concret, entre els encàrrecs i funcions que tindrà el nou organisme destaquen:
·         L’execució del servei públic de ciberseguretat. S’encarregarà de vetllar per la seguretat TIC de Catalunya.
·         La coordinació amb el sector privat per millorar els nivells de seguretatTIC de la ciutadania.
·         El suport al Govern per elaborar i executar els  plans de seguretat TIC corresponents.
·         La millora del nivell de seguretat TIC i la promoció de la seguretat de la identitat digital de la ciutadania de Catalunya. Organitzarà les activitats de difusió, formació i conscienciació adients als diferents col·lectius destinataris i els facilitarà les eines i els programes escaients.
·         El nou organisme mantindrà les funcions de CERT (Computer Emergency Response Team), encarregat de donar resposta als incidents de ciberseguretat que es produeixen a Catalunya i que actualment desenvolupa el CESICAT.
Switch to mobile version