Autor Economia
2 Juliol 2016 a 18:00

Isidre Fainé presidirà la Fundació Bancària “la Caixa” i CriteriaCaixa

Joan Gual nou president no executiu de CaixaBank

Jordi Gual, Isidre Fainé i Gonzalo Gortázar

Jordi Gual, Isidre Fainé i Gonzalo Gortázar

El Consell d’Administració de CaixaBank ha acceptat la renúncia d’Isidre Fainé com a president de l’entitat i ha aprovat el nomenament de Jordi Gual com a president no executiu de CaixaBank, entitat financera líder del mercat espanyol. Per la seva part, Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, continuarà com a primer executiu de l’entitat.

Isidre Fainé es mantindrà, com fins a ara, com a president de la Fundació Bancària “la Caixa” i de CriteriaCaixa, accionista de control de CaixaBank, i ampliarà la seva dedicació al capdavant d’ambdues entitats.

Aquesta decisió s’emmarca en el compliment de la Llei 26/2013 de caixes d’estalvis i fundacions bancàries, que estableix la incompatibilitat entre el càrrec de patró de les fundacions bancàries i de membre de l’òrgan de govern de l’entitat bancària de la qual la Fundació és accionista.

Isidre Fainé, impulsor de la revolució comercial de CaixaBank des de 1999

Isidre Fainé es va incorporar a “la Caixa” a finals de 1981, com a director general adjunt i responsable de tota l’activitat comercial, inclosa la xarxa de 500 oficines; va ser nomenat director general el 1999 i va assumir la presidència de l’entitat el 2007, en substitució de Ricard Fornesa.

Des de 1999, primer com a director general i després com a president de “la Caixa”, Fainé va implementar una veritable revolució comercial, en convertir a CaixaBank – entitat que l’any 2011 va assumir el negoci bancari de “la Caixa”– en la primera entitat financera del mercat espanyol, multiplicant per 4,6 vegades el seu volum, doblant el nombre de clients i triplicant la inversió en Obra Social.

En el mateix període, i fins al tancament de l’exercici 2015, l’entitat ha multiplicat per pràcticament 5 el volum de crèdits (de 42.442 a 206.437 milions) i per 4 el de recursos totals de clients (de 74.374 a 296.599 milions) en gran part per l’àmplia oferta de serveis financers promoguda per Fainé des de la seva arribada a l’entitat.

Durant la seva trajectòria, Fainé ha impulsat el desplegament del negoci bancari mitjançant la xarxa d’oficines més extensa del sistema financer espanyol, ha consolidat a la Fundació Bancària “la Caixa” com la més important d’Espanya per recursos invertits i en una de les més importants d’Europa i del món, i ha reforçat a Criteria com el holding de participacions industrials i immobiliàries més rellevant d’Europa, diversificant les seves inversions i ampliant els serveis de la seva cartera més enllà de l’àmbit financer.

Durant la seva etapa al capdavant de l’entitat financera, Isidre Fainé també ha potenciat el creixement del negoci financer a través de les integracions realitzades des de 2008 (Morgan Stanley, Caixa Girona, Bankpime, Banca Cívica, Banco de Valencia i Barclays) i ha desenvolupat l’estratègia internacional de l’entitat mitjançant la compra de participacions en entitats financeres de referència, com Grupo Financiero Inbursa, The Bank of East Asia, Erste Bank i el reforç de la posició a BPI.

Isidre Fainé ha insistit en què el seu objectiu és seguir treballant pel Grup “la Caixa” amb la mateixa entrega, il·lusió i energia del primer dia, però a més amb l’experiència acumulada després de 35 anys en l’entitat.

Com representant del sector financer i empresarial espanyol i europeu durant més de 50 anys, Isidre Fainé ha estat una peça clau des de diferents àmbits de responsabilitat, com la presidència de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis (CECA) i la de l’European Savings Banks Group, o la presidència de la Confederació Espanyola de Directius i Executius (CEDE) i del Capítol Espanyol del Club de Roma.

Fainé ha recordat que sempre he estat a disposició dels òrgans de govern del Grup per assumir, en cada moment, la responsabilitat més adequada en benefici de l’entitat, i ha agraït al Consell d’Administració de CaixaBank i al Patronat de la Fundació Bancària la confiança que en tot moment han dipositat en mi.

“Després de formar part de la primera línia directiva del banc des de 1999, seguiré aportant la meva visió en tot allò en què pugui ser útil i que requereixi el Grup “la Caixa”, ha conclòs Fainé.

Jordi Gual, nou president no executiu de CaixaBank

El consell d’administració de CaixaBank ha aprovat el nomenament de Jordi Gual com a nou president no executiu de l’entitat financera líder del mercat espanyol.

Jordi Gual ha manifestat: “El seu agraïment als òrgans de govern de “la Caixa” per la confiança que suposa aquest nomenament” i ha assegurat que encara la nova etapa conscient del pes de la responsabilitat que suposa, però també amb una barreja d’humilitat i entusiasme per tenir l’oportunitat de servir al conjunt dels accionistes de CaixaBank. Gual va afegir que treballarà al costat del conseller delegat, Gonzalo Gortázar, perquè CaixaBank es consolidi com un referent en el sector financer europeu per la seva rendibilitat, solvència, qualitat de servei i reputació.

Jordi Gual és Doctor en Economia per la Universitat de Califòrnia, Berkeley i Llicenciat en Ciències Econòmiques amb premi extraordinari per la Universitat de Barcelona. És catedràtic d’Economia d’IESE Business School i Research Fellow del Center for Economic Policy Research (CEPR) de Londres.

Es va incorporar al Grup “la Caixa” el 2005. És director executiu de Planificació Estratègica i Estudis de CaixaBank i director general de Planificació i Desenvolupament Estratègic de CriteriaCaixa.

Ha estat Conseller Econòmic en la Direcció General d’Afers Econòmics i Financers en la Comissió Europea a Brussel·les i professor visitant en la Universitat Lliure de Brussel·les i la Universitat de Califòrnia, Berkeley.

Actualment és membre de l’International Advisory Council del Grup “la Caixa”, de l’Economics Council d’OXERA i delMarket Monitoring Group de l’Institute of International Finance (IIF). És també vocal del Consell de l’European Corporate Governance Institute, del Comitè Executiu del Cercle d’Economia i del Patronat de la Fundació CEDE. És vicepresident de la Fundació d’Estudis Financers.

Canvis al Consell d’Administració de CaixaBank

A més d’acceptar la renúncia d‘Isidre Fainé i designar a Jordi Gual president del Consell d’Administració –prèvia efectivitat de la condició de conseller amb caràcter dominical i a l’avaluació d’idoneïtat per al càrrec de president per part del Banc Central Europeu–, el Consell d’Administració de CaixaBank també ha acceptat la renúncia de Juan-José López Burniol per a, igual que Isidre Fainé, no incórrer en incompatibilitats en complir-se el termini establert en la Disposició Transitòria Segona de la Llei 26/2013, de caixes d’estalvis i fundacions bancàries.

D’altra banda, Maria Dolores Llobet renúncia al càrrec de consellera en haver complert ja 6 anys de consellera i estar per tant propera a finalitzar el seu mandat i amb l’objectiu de facilitar, en el marc del procés de desconsolidació amb CriteriaCaixa, una major presència de consellers independents.

El Consell d’Administració de CaixaBank ha acordat nomenar consellers, subjecte a la verificació de la seva idoneïtat per part del Banc Central Europeu, a José Serna Masiá amb el caràcter de conseller dominical, i a Koro Usarraga Unsain, amb el caràcter de consellera independent.

Composició del Consell d’Administració de CaixaBank

President: Jordi Gual Solé (Dominical)

Vicepresident: Antonio Massanell Lavilla (Executiu)

Conseller Delegat: Gonzalo Gortázar Rotaeche (Executiu)

Consellers:

Eva Aurín Pardo (Dominical)

Maria Teresa Bassons Boncompte (Dominical)

María Verónica Fisas (Independent)

Juan F. Franco Pueyo (Dominical)

Salvador Gabarró Serra (Dominical)

Javier Ibarz Alegría (Dominical)

José Serna Masiá (Dominical)

Alain Minc (Independent)

Maria Amparo Moraleda Martínez (Independent)

Juan Rosell Lastortras (Independent)

Antonio Sáinz de Vicuña (Independent)

John Shepard Reed (Independent)

Guillermo Sierra Molina (Dominical)

Koro Usarraga Unsain (Independent)

Xavier Vives Torrents (Independent)

Secretari del Consell: Alejandro García-Bragado

Secretari general i vicesecretari primer del Consell: Óscar Calderón de Oya

Vicesecretari segon del Consell: Adolfo Feijóo

Switch to mobile version