Autor Economia
16 Juny 2016 a 10:00

Valoració d’Autònoms PIMEC sobre les dades d’afiliació al RETA de maig

PIMEC Autònoms

PIMEC Autònoms

Tenint en compte les dades relatives a l’afiliació al Règim Especial de Treballadors Autònoms del Servei Públic d’Ocupació Estatal:

Autònoms PIMEC fa una valoració positiva de les dades relatives a l’afiliació al Règim Especial de Treballadors Autònoms del Servei Públic d’Ocupació Estatal, ates que l’evolució és a l’alça i, per tant, hi ha nova creació de negocis.

El creixement es dóna a totes les demarcacions, excepte a Lleida. Autònoms PIMEC ho explica perquè la majoria d’altes es donen en el sector serveis per l’entrada de la temporada d’estiu i la seva implicació en serveis vinculats a una major afluència turística. En els darrers tres mesos, les altes s’han produït amb semblant proporció en els sectors de l’agricultura, construcció i serveis.

Davant les dades de baixes dels darrers mesos, Autònoms PIMEC insisteix que és urgent crear unes condicions per a l’autònom en els àmbits de finançament, fiscalitat i terminis de pagament, que generin seguretat jurídica a l’autònom i continuïtat en els negocis iniciats en els darrers cinc anys.

Switch to mobile version