Autor Economia
15 Juny 2016 a 18:00

MicroBank supera els 120.000 préstecs concedits el 2015

Reprenseta un 47,3% respecte l’exercici anterior

Edifici de CaixaBank // Imatge del web Apabanc.es

Edifici de CaixaBank // Imatge del web Apabanc.es

MicroBank, el banc social participat íntegrament per CaixaBank, va experimentar el 2015 una significativa acceleració en el creixement de la seva activitat a Espanya en el sector de les microfinances, fins a assolir els 121.625 préstecs concedits en l’exercici, que representa un augment del 47,3% respecte a l’exercici anterior i suposa més que doblar la registrada dos anys abans.

Si es mesura segons l’import total dels microcrèdits facilitats als clients, l’increment arriba al 35,4% respecte al 2014 i s’arriba a la xifra de producció anual de 588 milions d’euros, de manera que l’entitat suma vuit anys d’expansió continuada en aquesta variable.

Destaca que per primera vegada s’han superat els 100.000 préstecs anuals concedits a persones i famílies (concretament 100.304), un 56,6% més que en l’any anterior. Al seu torn, l’altra línia mestra del banc, el finançament de les iniciatives de negoci, va demostrar el 2015 la seva fortalesa, amb l’atorgament de 21.321 préstecs a emprenedors, autònoms i microempreses, un 15,1% més que l’any anterior, per un import de 211,1 milions d’euros.

A Catalunya, MicroBank ha concedit 6.859 préstecs a emprenedors, que suposa un increment del 7,9% respecte al 2014, fins a arribar als 68,2 milions d’euros. Les operacions dirigides a finançar necessitats puntuals de persones i famílies van augmentar un 42,2% en aquest període i van assolir la xifra de 28.999. La quantitat invertida en aquesta última línia s’enfila fins als 107,3 milions d’euros.

Aquestes dades permeten afirmar que MicroBank ha continuat treballant de forma decidida en el desenvolupament d’una adequada oferta de productes i serveis per cobrir les necessitats financeres dels seus clients. Els factors clau de la positiva evolució de l’entitat, que incideixen en la sostenibilitat del projecte, són el seu elevat nivell de capitalització i liquiditat, el suport de l’únic accionista -CaixaBank-­ a través de la seva àmplia xarxa de distribució i el recolzament d’institucions europees.

Des de l’inici de la seva activitat, el 2007, MicroBank ha concedit 428.310 préstecs, per un import de 2.365,6 milions d’euros. La xifra consolida l’entitat com un referent de primer ordre en el sector europeu de les microfinances.

Un instrument que incentiva l’activitat econòmica

El president de MicroBank, Antoni Vila Bertrán, assegura. “L’entitat presta especial atencióa aquells col·lectius que pateixen més l’exclusió creditícia, com són els aturats (el 25% dels clients estava en situació de desocupació abans de sol·licitar un microcrèdit), els joves (un de cada tres beneficiaris de préstecs són menors de 35 anys), i les dones (que representen el 51% de la nostra clientela)”. Antoni Vila afegeix: ”Animem aquests col·lectius a que facin realitat els seus projectes empresarials o cobreixin les seves necessitats personals bàsiques a través d’un microcrèdit”. Al seu parer, les microfinances són un instrument útil i plenament actual per contribuir a la promoció de l’activitat econòmica i la creació d’ocupació, així com al desenvolupament personal i familiar de la població amb més dificultats per accedir al crèdit.

Entre les fites destacades de l’any passat, cal esmentar que MicroBank va iniciar la comercialització del Préstec Màster Erasmus+, un microcrèdit especialment dissenyat per als estudiants que vulguin ampliar la seva formació acadèmica mitjançant un màster en un país de la Unió Europea o països associats al programa Erasmus+. El banc rep el suport financer de la Comissió Europea a través del Fons Europeu d’Inversions (FEI), que va elegir la filial de CaixaBank com el seu primer intermediari per llançar aquest producte, amb unes perspectives de fort creixement en els pròxims anys. La dotació d’aquesta nova línia de microcrèdits puja a 30 milions d’euros.

El préstec, que té unes condicions altament competitives i una àgil tramitació, es concedeix sense cap mena de garantia ni aval, y no es comença a retornar fins a un any després d’haver acabat els estudis. Aquesta iniciativa, que afavoreix un accés igualitari al Màster per a tots els estudiants independentment d ela situació econòmica de les seves famílies, s’emmarca dintre dels objectius del Pla Bolonya per incentivar la mobilitat geogràfica dels universitaris, amb la finalitat d’optimitzar la seva formació superior i millorar la seva empleabilitat.

Segons una enquesta realitzada per Stiga per a MicroBank, el 74,5% dels universitaris espanyols que volen estudiar un màster estan interessats en fer-ho en un altre país europeu. Amb tot, la falta de recursos econòmics és el principal motiu, en un 36,8% dels casos, pel que es descarta cursar un màster fora d’Espanya.

Aposta per l’educació financera

Així mateix, de forma paral·lela a l’activitat creditícia, MicroBank impulsa el seu objectiu de contribuir a la inclusió financera a través d’un programa d’educació financera.MicroBank ha posat en marxa el 2015 un total de 100 cursos d’educació financera. La iniciativa, on col·laboren 31 entitats socials d’arreu del país i voluntaris de “la Caixa”, va donar l’any passat formació a 1.610 persones amb la finalitat de millorar les seves habilitats en la gestió de l’economia familiar i contribuir a evitar situacions de sobreendeutament.

La iniciativade MicroBank va néixer davant la constatació de l’existència de mancances en coneixements financers bàsics. De fet, un informe d’Esade assenyala que 9 de cada 10 famílies no saben exactament el que gasten cada mes i que tan sols un 9% gestiona regularment un sistema de planificació econòmica. Aquesta realitat és deguda en gran part, segons els autors de l’estudi, a la falta de formació en economia familiar.

 

Switch to mobile version