Autor Societat
18 Maig 2016 a 12:00

Comença la campanya anual de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric fins el 15 de setembre

L’objectiu és que les administracions i els ciutadans puguin adoptar les mesures de prevenció adients

Estació de control de l'ozó troposfèric

Estació de control de l’ozó troposfèric // Imatge cedida per l’Ajuntament de Rubí

Comença la campanya anual de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric a Catalunya. Fins el 15 de setembre, el Departament de Territori i Sostenibilitat proporcionarà informació pública dels nivells d’immissió d’aquest contaminant perquè les administracions i els ciutadans puguin adoptar les mesures de prevenció adients en cas de superació d’algun llindar.
També informarà de la  predicció de superacions dels llindars d’informació —180 micrograms per metre cúbic (µg/m³) en una hora—  i/o d’alerta —240 µg/m³ en una hora— de cada municipi i es realitzaran preavisos d’incidència. Aquesta informació està basada en un model elaborat per la Universitat de Barcelona i pel Servei de Vigilància i Control de l’Aire de la Direcció General de Qualitat Ambiental, i facilitarà que la població de risc adopti les mesures de prevenció adients.
Des del Servei de Vigilància i Control de l’Aire es vigilen permanentment els nivells d’ozó que mesuren les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). A més, durant el període en que hi ha més possibilitats que els nivells d’aquest contaminant superin el llindar d’informació a la població i d’alerta es porta a terme la campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric a Catalunya, intensificant el seguiment habitual.
Informació a les administracions
Durant la campanya s’informa tots els ajuntaments i consells comarcals que disposen d’una estació de mesurament, els serveis territorials, el Departament de Salut, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil de la Generalitat, la Diputació de Barcelona, els Centres d’Anàlisi  i altres entitats que ho hagin sol·licitat prèviament. Conforme als protocols establerts, el CECAT, de Protecció Civil, emet els avisos corresponents als municipis, consells comarcals, activitats estratègiques de risc o vulnerables i a la població, d’acord a les indicacions tècniques de la DG de Qualitat Ambiental.
La concentració d’ozó en un lloc determinat depèn de diversos factors. Es forma quan coexisteixen òxids de nitrogen (NOx), compostos orgànics volàtils (COVs), una radiació solar intensa al llarg de diverses hores i altes temperatures.  L’època quan es registren els nivells màxims d’aquest contaminant coincideix amb la primavera i el principi de l’estiu. Els principals precursors de l’ozó (NOx i COV) s’emeten de manera natural o com a conseqüència de les activitats humanes.
Evitar esforços amb concentracions altes
Quan les concentracions superen determinats nivells i segons la durada de l’exposició a aquest gas, l’ozó pot provocar diferents efectes adversos sobre la salut humana com tos, irritacions a la faringe,  al coll, als ulls, dificultats respiratòries, sensació de ‘gola seca’ o disminució del rendiment.  La sensibilitat a l’ozó pot variar molt depenent de la persona, però hi ha uns quants grups particularment sensibles, com les persones que pateixen asma o altres malalties de les vies respiratòries o cardíaques i les persones que fan exercici físic a l’aire lliure. Com a mesura de prevenció, cal renunciar a fer esforços físics que no siguin usuals a l’exterior, principalment si produeixen fatiga, són de llarga durada i es duen a terme dins el període comprès entre les 10 i les 16 hores (hora solar).
 
També es pot seguir la informació publicada via Twitter a través de @mediambientcat, amb l’etiqueta #ozó2016.
Switch to mobile version