Autor Societat
4 Abril 2016 a 14:00

Els boscos del nord de Catalunya humits i frescos proveeixen més serveis ambientals

Així afirma els resultats del projecte ForESmap

Projecte ForESmap // Imatge cedida per la Generalitat

Projecte ForESmap // Imatge cedida per la Generalitat

El CREAF i l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), del Departament de Territori i Sostenibilitat, han presentat al Museu i Centre d’Estudis de l’Esport Doctor Colet de Barcelona els resultats del projecte ForESmap, un conjunt de mapes que valoren la quantitat i la qualitat dels serveis ambientals que ens aporten els boscos a escala municipal.
Els mapes elaborats revelen que els boscos del nord de Catalunya humits i frescos són els que ens proveeixen de més serveis ambientals en termes absoluts. Tot i això, els boscos típicament mediterranis del sud són punts calents de biodiversitat d’un gran valor. Els resultats del projecte demostren que els boscos més extensos són els que tenen major capacitat d’oferir serveis i de més qualitat al llarg del temps.
Tots els boscos aporten serveis ambientals a les persones: proveeixen materials, aliments o recursos energètics; regulen el cicle de l’aigua, l’erosió del sòl o el cicle del carboni; acullen tot tipus d’ éssers vius i ens ofereixen espais per fer esport, divertir-se, meditar o aprendre. Durant el projecte, el CREAF ha classificat aquests serveis i n’ha escollit 10 de referència.
També, ha proposat un o més indicadors per quantificar cada servei. Els indicadors s’han escollit expressament per al projecte i serviran a partir d’ara per mesurar com canvia la capacitat dels boscos de proveir-nos d’aquests serveis. Així mateix, s’espera que esdevinguin una eina per a la presa de decisions, per exemple a l’hora de fer els plans d’adaptació municipal.
La directora general de Qualitat Ambiental, Mercè Rius, ha destacat durant la presentació del projecte que l’aprovació del projecte de Llei de Canvi Climàtic, el primer del Govern en aquesta legislatura, és un exemple de la prioritat que volem donar a aquest problema.  Aquesta norma incentivarà les activitats que mantenen i milloren els serveis ecosistèmics, posant en marxa polítiques de pagament pels serveis ambientals. Per tant, els nous indicadors ajudaran, per exemple, a mesurar quines activitats mantenen o milloren els serveis ambientals dels boscos  d’un municipi en particular.
Un zoom per municipis
El projecte ForESmap ha fet palès que els municipis amb més superfície de bosc tendeixen a oferir més serveis i de més qualitat. Segons el cap de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, Salvador Samitier, “l’Oficina, en tant que unitat tècnica de l’administració de la Generalitat, té la responsabilitat de posar a disposició de la societat les eines necessàries que ajudin a avaluar la vulnerabilitat del país als impactes del canvi climàtic. Si tenim en compte que més d’un 60% de la superfície del país és forestal, era del tot necessari caracteritzar els serveis que ens ofereixen els nostres boscos”.
ForESmap ha confirmat que els municipis més arbrats i productius del nord de Catalunya, al Pre-Pirineu, la Garrotxa o Osona, per exemple, són els que ens ofereixen més serveis de provisió de recursos i de regulació dels cicles de l’aigua o de nutrients, entre d’altres. En canvi, els valors més baixos es donen en municipis del sud i terres baixes de l’interior, on hi ha boscos poc productius i amb una baixa rendibilitat econòmica.
El bosc mediterrani, punt calent de biodiversitat
 
S’ha pogut comprovar que els boscos típicament mediterranis del sud contenen una gran biodiversitat d’espècies d’arbres i arbustos, gens envejable a la dels boscos del Pre-Pirineu. Mireia Banqué, tècnica del CREAF, ha comentat: “Tot i aportar-nos menys serveis de regulació o proveir-nos de menys recursos, els boscos típicament mediterranis de zones més baixes i càlides ens recorden que l’àrea mediterrània és un punt calent de biodiversitat molt valuós que cal preservar”.
Per últim, els autors de l’informe posen de relleu que l’oferta de serveis culturals dels boscos catalans no coincideix amb la demanda. Això es deu a què aquests serveis estan molt condicionats per la facilitat d’accés al bosc, la proximitat del bosc als nuclis de població o la tradició de turisme de lleure que tenen alguns municipis.
ForESmap ha estat possible gràcies a la col·laboració de nombroses entitats com el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, l’Institut Català d’Ornitologia, Wikiloc, el Centre de la Propietat Forestal i la Generalitat de Catalunya.
Switch to mobile version