Autor Societat
23 Gener 2016 a 18:00

Ja s’han publicat els indicadors PIMEC del gener del 2016

Indicadors gener PIMEC

Indicadors gener PIMEC

La creació de societats mercantils al novembre de 2015 a Catalunya va ser de 1.717, un 9,7% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. Pel que fa la dissolució de societats mercantils va ser de 252, un -16,8% per sota les registrades el mateix mes de l’any anterior.

A Espanya la creació de societats mercantils al novembre de 2015 va ser de 8.461, un 3,4% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. La dissolució de societats mercantils va ser de 2.729, un 2,4% per sota les registrades el mateix mes de l’any anterior.

Pel que fa el nombre d’empreses concursades a Catalunya disminueix un -19,9% el tercer trimestre de 2015 en relació al mateix període de l’any anterior i se situa en 214. La resta de l’Estat el nombre d’empreses concursades a Espanya disminueix un -19,4% el tercer trimestre de 2015 en relació al mateix període de l’any anterior i se situa en 1.024.

L’Índex de producció industrial va augmentar a Catalunya al novembre en relació al mateix període de 2014  un 4,8%. De la seva banda, l’índex de xifra de negocis del sector serveis va augmentar al novembre (+4,6%) en relació al mateix període de 2014.

L’Índex de producció industrial va augmentar a Espanya al novembre un 4% en relació al mateix període de 2014. De la seva banda, l’índex de xifra de negocis del sector serveis va augmentar al novembre un +3,5% en relació al mateix període de 2014.

En quan el PIB va augmentar a Catalunya al segon trimestre de 2015 un 3,7% en relació al mateix període de l’any anterior. El consum privat va augmentar un 3,6% i el consum públic va augmentar un 1,9% en relació al mateix període de l’any anterior. A Espanya al segon trimestre de 2015 un 3,4% en relació al mateix període de l’any anterior. El consum privat va augmentar un 3,5% i el consum públic va augmentar un 2,9% en relació al mateix període de l’any anterior.

La inversió va augmentar a Catalunya al segon trimestre de 2015 un 7,2% en relació al mateix període de l’any anterior. A la resta de l’Estat la inversió va augmentar a Espanya al segon trimestre de 2015 un 6,6% en relació al mateix període de l’any anterior.

Les exportacions de béns es van situar a Catalunya a l ‘octubre de 2015 en 5.826 milions d’euros, un 3.2% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. En canvi, les importacions es van situar en 6.745 milions d’euros, un 0,7% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior.

Les exportacions de béns es van situar a Espanya a l’octubre de 2015 en 22.169 milions d’euros, un 1,1% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. Pel que fa les  importacions es van situar en 24.058 milions d’euros, un -2,2% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior.

L’IPC general es va situar al desembre en el 0,3% a Catalunya i en el -0,0% a Espanya. La inflació subjacent es va situar en el 0,9% en relació al mateix mes de l’any anterior. Finalment, l’IPC harmonitzat (IPCA), que permet comparar l’evolució dels preus a Espanya amb els del conjunt de la Unió Monetària, es va situar en el -0,1%, amb un diferencial negatiu en relació al conjunt de la Unió Monetària (0,2%) de cinc dècimes percentuals.

L’afiliació al règim general de la seguretat social a Catalunya es va situar al desembre en 2.417 milers de persones, amb una variació positiva en relació al mateix mes de l’any anterior del 4,3%. I a la resta de l’Estat espanyol es va situar al desembre en 12.734,1 milers de persones, amb una variació positiva en relació al mateix mes de l’any anterior del 3,%.

L’afiliació al règim d’autònoms a Catalunya es va situar al desembre en 540 milers de persones, augmentant en relació al mateix mes de l’any anterior un 1,4%. A Espanya es va situar al desembre en 3.165,8 milers de persones, augmentant en relació al mateix mes de l’any anterior un 1,3%.

Per últim, l’atur registrat es va situar a Catalunya al novembre en 515.700 persones, un -10,5% menys que fa un any. A la resta de l’Estat l’atur registrat es va situar a Espanya al novembre en 4.093.500 persones, un -8,0% menys que fa un any.

Switch to mobile version