Autor Economia
31 Gener 2016 a 18:00

CaixaBank obté el 2015 un benefici atribuït de 814 milions d’euros

L’entitat seguirà participant en accions solidaries

CaixaBank obté benefici // Imatge cedida per CaixaBank

CaixaBank obté benefici // Imatge cedida per CaixaBank

CaixaBank, entitat presidida per Isidre Fainé i el conseller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar, va obtenir el 2015 un benefici atribuït de 814 milions d’euros, el que suposa un augment del 31,4 % respecte del 2014.

Aquest resultat obtingut es basa en la fortalesa del negoci bancari, en la contenció i racionalització de les despeses recurrents i en les menors dotacions per a insolvències.

La intensa activitat comercial s’ha vist reforçada per la incorporació el 2015 de Barclays Bank, SAU, que ha impulsat el creixement del marge d’interessos (+4,8 %), els ingressos per comissions (+10,3 %), els crèdits sobre clients (+4,7 %) i els recursos de clients (+9,1 %).

A més, continua la bona evolució dels indicadors de la qualitat de l’actiu, amb una nova baixada de la ràtio de morositat en el trimestre, fins a situar-se en el 7,9 %.

A 31 de desembre de 2015, el resultat del negoci bancari i assegurador puja a 1.606 milions d’euros. Inclou el impacte d’aspectes singulars associats a l’adquisició i integració de Barclays Bank, SAU i a l’acord laboral al qual es va arribar en el segon trimestre. Eliminant aquests impactes, la rendibilitat de l’any (ROTE) arriba a l’10,1 %.

La gestió de l’eficiència ha estat un element estratègic el 2015 i ho continuarà sent els exercicis vinents. El 2016 s’espera capturar 189 milions d’euros de sinergies de Barclays Bank, SAU (115 milions el 2015) i estalvis derivats de l’Acord Laboral.

CaixaBank consolida el lideratge en el mercat espanyol

CaixaBank manté el lideratge en banca a Espanya, amb una quota de penetració de particulars del 28,3 % i en bancaon-line, amb 4,8 milions de clients actius, i en banca mòbil, amb 2,8 milions.

El focus comercial de l’entitat continua centrat en la captació i vinculació de clients, com ho demostren les 782.000 nòmines captades el 2015 (30 % més que el 2014), cosa que ha permès assolir una quota en nòmines del 24,9 % (+1,8 punts percentuals el 2015), amb un total de més de 3.200.000 nòmines domiciliades.

Els crèdits sobre clients bruts pugen a 206.437 milions (+4,7 %), després de la incorporació de Barclays Bank, SAU i el menor despalanquejament creditor). Durant l’any, la cartera sana sense promotor ha crescut un 7,7 % (+13.231 milions). La variació orgànica (-4,0 %) ha estat marcada per la significativa reducció de l’exposició orgànica al sector promotor (-33,6 % el 2015).

A més, la nova producció de crèdit augmenta un 27 % en relació al 2014: l’hipotecari creix un 57 %; el de consum, un 48 %, i el d’empreses, un 23 %.

Primers en productes d’inversió i previsió

CaixaBank ha assolit el 2015 el lideratge en productes d’inversió i previsió en patrimoni gestionat. En fons d’inversió, CaixaBank Asset Management arriba a una quota del 17,9 %, i manté la primera posició en patrimoni i nombre de partícips (1,2 milions). En l’exercici, CaixaBank AM ha rebut subscripcions netes de 7.012 milions en fons d’inversió, que representen el 28 % del total del sector.

En plans de pensions i assegurances d’estalvi, VidaCaixa manté el lideratge en patrimoni gestionat amb una quota de mercat del 21,5 % i 22,2 %, respectivament.

A més, CaixaBank ha superat el 2015 els 108.000 milions gestionats entre fons d’inversió, assegurances d’estalvi i plans de pensions per l’impuls, principalment, de Banca Privada i Banca Premier. Aquesta xifra suposa multiplicar per més de 2,5 vegades la que tenia l’entitat el 2007.

La morositat baixa 181 punts bàsics

La ràtio de morositat accelera la seva correcció fins a situar-se en el 7,9 % després de reduir-se en 181 punts bàsics durant l’any, malgrat haver incorporat Barclays Bank, SAU. L’evolució anual està marcada per la reducció orgànica dels saldos dubtosos (-232 punts bàsics) que compensa la incorporació de Barclays Bank, SAU (+21 punts bàsics) i el impacte del despalanquejament (+30 punts bàsics). Aïllant el sector promotor, la ràtio de morositat disminueix fins al 6,2 % (-27 punts bàsics el 2015).

CaixaBank manté un elevatCore Capital(Common Equity Tier 1) fully loaded de l’11,6 %, aplicant els criteris previstos per al final del període transitori. Segons els criteris d’aplicació progressiva vigents enguany, CaixaBank assoleix una ràtio CET1 reguladora del 12,7 %, mentre que la ràtio de capital total arriba fins al 15,7 %, la més gran entre les entitats principals del sector financer espanyol.

La Fundació Bancària ”la Caixa”, que gestiona de manera directa l’Obra Social i agrupa a CriteriaCaixa totes les participacions accionarials del Grup ”la Caixa”, CaixaBank inclòs, ha consolidat la seva activitat durant el 2015 i ha treballat en la definició d’un Pla Estratègic 2016-2019 que guiarà l’acció de l’entitat els quatre anys vinents. L’objectiu: construir una societat millor i més justa, donant oportunitats a les persones que més ho necessiten.

CaixaBank segueix el seu compromís amb la gent gran, l’habitatge, la sanitat, l’educació, la cultura i la ciència.

Més informació sobre l’entitat

Switch to mobile version