Autor Societat
30 Desembre 2015 a 10:00

L’Agència de l’Habitatge cedeix pisos sense cost a les entitats del tercer sector

L’entitat també podrà tramitar les prestacions d’especial urgència que atorga l’Agència

Habitatge // Imatge cedida per la Generalitat

Habitatge // Imatge cedida per la Generalitat

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i Càritas Diocesana de Barcelona, de Terrassa i de Sant Feliu de Llobregat han signat un conveni per coordinar l’atenció a les persones que han perdut el seu habitatge a conseqüència  d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària. El conveni estableix que l’Agència cedirà a Càritas la gestió i l’ús d’habitatges del parc públic perquè l’entitat pugui reallotjar-hi persones sense llar o famílies que han estat desnonades i que s’han adreçat als seus serveis.  Càritas rebrà un ajut complementari per cobrir la diferència entre l’import que les persones usuàries del servei  abonen a Caritas i l’import que l’entitat satisfà a l’Agència.
Amb l’acord signat entre el secretari d’Habitatge i Millora Urbana, Carles Sala, el director de l’Agència de l’Habitatge, Jaume Fornt, i el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, el director general de Càritas Diocesana de  Terrassa, Salvador Obiols,  i la subdirectora de Càritas Diocesana de  de Sant Feliu de Llobregat, Concepció Marquès, s’amplia la col·laboració que ja es ve desenvolupant des de l’any 2011, quan es va signar un primer conveni amb Caritas de Barcelona que va permetre cedir a l’entitat un total de 30 pisos i que es va ampliar posteriorment l’any 2013  fins arribar a prop de 100 pisos.
El conveni estableix també la coordinació en la concessió de prestacions d’especial urgència que són els ajuts que l’Agència concedeix a les famílies que es troben en risc immediat de perdre el seu habitatge per l’impagament tant de quotes hipotecàries com de lloguer. En aquests casos Càritas col·laborarà en la gestió d’aquestes prestacions de la Generalitat, informant sobre els requisits necessaris per poder accedir-hi, tramitant les sol·licituds i elaborant informes socials per avaluar la situació de les famílies.
A més es continuaran coordinant  els serveis de mediació hipotecària de les dues entitats (Ofideute de la Generalitat i el sistema d’intermediació de Càritas) per millorar la resposta a les persones sobreendeutades.
Amb aquest conveni, el Govern català i Càritas continuen sumant esforços i potenciant els mecanismes dels quals disposen per lluitar contra l’exclusió social residencial i per agilitar la resposta a les necessitats urgents d’habitatge, per tal d’evitar desnonaments i afavorir la integració de les famílies.
Switch to mobile version