Autor Sanitat
10 Novembre 2015 a 14:00

Salut crearà un registre sobre les dosis de radiació que s’utilitzen per a cada prova de diagnòstic per la imatge

Catalunya serà un dels països pioners a disposar d’aquest projecte

Diagnòstic per la imatge // Imatge cedida per la Generalitat

Diagnòstic per la imatge // Imatge cedida per la Generalitat

El Departament de Salut està impulsant un projecte consistent a crear un registre sobre les dosis de radiació que s’utilitzen per a cada prova de diagnòstic per la imatge. Amb aquesta iniciativa es pretén sensibilitzar ciutadans i professionals sobre els riscos de la radiació i, al mateix temps, de la importància d’evitar proves redundants o innecessàries.

Amb aquest projecte, desenvolupat per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut, s’obtindrà la informació necessària per calcular la dosi de radiació que s’utilitza als equips de diagnòstic per la imatge. Com també, conèixer la dosi d’exposició de cada exploració ja feta, a partir de la informació que contenen les imatges que s’emmagatzemen al Repositori central d’imatge mèdica.

Un dels objectius del registre és definir protocols per garantir que se generin imatges de qualitat amb el mínim de radiació possible. També ha de permetre analitzar i adoptar mesures per disminuir la variabilitat que es produeix en les dosis de radiació utilitzades en funció de les proves de diagnòstic per la imatge. S’ha constatat que per a una mateixa tècnica d’imatge s’observen variacions en la dosi de radiació segons els professionals que fan la prova.

A través del registre també es proporcionarà als professionals mèdics i als pacients l’historial sobre les dosis de radiació de cada prova ja realitzada. Els pacients podran consultar aquesta informació a través de Cat@Salut La Meva Salut.

 

El projecte serà presentat a principis de l’any que ve a les societats científiques i les dades retrospectives estaran recollides a partir del juny del 2016. S’espera que el registre ja pugui estar operatiu a tot el país a partir del setembre de 2017.

Una revisió recent de l’Agència dels Medicaments i Tecnologies en Salut del Canadà sobre el risc de càncer per exposició a radiacions durant la tomografia computada (TC) concloïa que hi havia certa evidència d’un increment del risc de càncer per exposició a radiacions ionitzants durant les exploracions en nens. Tot i això, les dades s’havien d’interpretar amb cautela ateses les limitacions dels estudis.

Cal dir que el risc de càncer per l’exposició a radiacions ionitzants també depèn de factors com l’edat de la persona en el moment de l’exposició, el sexe (hi ha més risc en les dones pel teixit mamari), la part del cos exposada, una susceptibilitat genètica o la dosi acumulada de radiació. Cal assenyalar també que els fetus i els nens petits són més sensibles a la radiació.

A Catalunya, a través de l’AQuAS, es va posar en marxa el projecte Essencial, una iniciativa que identifica pràctiques clíniques que aporten poc valor, és a dir, pràctiques en què els riscos són superiors als beneficis, en què hi ha una manca d’evidència sobre l’efectivitat, o en què hi ha alternatives semblants i amb un cost menor.

Switch to mobile version