Autor Societat
7 Octubre 2015 a 18:00

Iniciatives per agilitzar l’administració

Avancen en la implantació de la Finestreta Única Empresarial

Canal Empresa // Imatge del web Xepta

Canal Empresa // Imatge del web Xepta

La llei de simplificació administrativa per agilitzar els tràmits d’inici de les activitats econòmiques de baix risc va entrar en vigor el 13 d’agost després de ser aprovada pel Parlament el passat juliol.

Aquesta iniciativa del Govern redueix els tràmits, incrementa la transparència i la simplicitat dels procediments i elimina el temps per iniciar una activitat, i significa un canvi de model de relació entre les empreses i l’administració que facilita l’activitat econòmica, atorga confiança a l’empresariat i redueix les barreres administratives.

Es calcula que la iniciativa podria beneficiar 53.700 nous negocis l’any i suposa un estalvi de 68,4 milions d’euros per a les empreses.

La Generalitat, les quatre diputacions i les dues entitats municipalistes de Catalunya van signar un conveni per avançar en la simplificació administrativa amb l’objectiu comú de disposar d’una administració oberta i àgil, que faci de la finestreta única una bona eina per un país modern, que va a favor dels emprenedors i de tota la ciutadania.

El conveni signat té per objecte la constitució d’un marc permanent i estable de relació amb la finalitat de col·laborar estretament per fer possible l’èxit de les polítiques de simplificació administrativa i d’impuls de l’activitat econòmica, per garantir el millor compliment de la Llei per part de totes les administracions públiques de Catalunya i del conjunt d’entitats que tenen adscrites o hi estan vinculades.

Per implantar la Finestreta única empresarial al món local s’han de duu a terme una sèrie de tasques, entre elles, l’AOC posarà a disposició de tots els ens locals les solucions tecnològiques que els permetin crear els seus propis models i el suport necessari per a la seva implementació,  les diputacions signatàries, amb la col·laboració, dels consells comarcals impulsaran la creació de finestretes úniques empresarials per part dels ens locals del seu territori, tot fomentant l’adopció del model de  tràmits estàndard i els serveis electrònics que ofereix l’AOC a través del servei FUE Local, i que s’integra al Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya.

A més, La Generalitat i les diputacions es comprometen a elaborar un programa de suport econòmic, tecnològic i jurídic per als ens locals, així com un programa general de formació i una comiss

Switch to mobile version