Autor Societat
5 Agost 2015 a 16:00

Justícia signa un conveni amb el Col·legi de Notaris de Catalunya

Volen impulsar la mediació

Signatura del conveni // Imatge del web Gencat.cat

Signatura del conveni // Imatge del web Gencat.cat

Germà Gordó, va signar el passta dilluns al matí un conveni de col·laboració amb Joan Carles Ollé, degà president del Col·legi de Notaris de Catalunya, amb l’objectiu d’impulsar i difondre la mediació com a mètode de resolució de conflictes civils i familiars, a fi d’evitar l’obertura de processos judicials. Mitjançant la signatura d’aquest conveni, el Col·legi de Notaris de Catalunya es compromet a desenvolupar les funcions que la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, estableix per als col·legis professionals en l’àmbit de la mediació.

A partir d’ara, el Col·legi de Notaris de Catalunya haurà de gestionar el registre de persones mediadores que hi estiguin col·legiades i comunicar-ne les altes i baixes al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, proposar al mateix Centre la persona mediadora quan les parts s’adrecin a aquest col·legi professional, així com dur a terme la formació específica i declarar la capacitació de les persones mediadores.

En aquest darrer sentit, el Col·legi també es compromet a introduir en l’àmbit de la formació especialitzada l’estudi de les tècniques de mediació, de negociació i de resolució alternativa de conflictes, entre d’altres. Per la seva banda, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, que depèn del Departament de Justícia, farà el seguiment de les actuacions de col·laboració que es duguin a terme en el marc d’aquest conveni.

La voluntat del Departament de Justícia, a través del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, és fer créixer la xarxa de col·legis professionals que esdevinguin col·laboradors per impulsar la mediació al territori català i contribuir a facilitar l’accés a aquest servei. Des del mes de gener de 2014, el Departament de Justícia ha consolidat la incorporació de col·legis professionals representants de diversos professionals del món de l’economia i l’empresa, ampliació que ha permès comptar amb la col·laboració d’agents amb un nou perfil respecte dels que tradicionalment han intervingut en la mediació.

Amb la signatura d’aquest conveni, que implica l’impuls d’aquest mitjà des d’una nova vessant professional, ja són 15 els col·legis professionals que col·laboren amb el Departament de Justícia en l’àmbit de la mediació. La signatura d’aquest conveni contribueix a desenvolupar el Pla nacional per a l’impuls de la mediació a Catalunya, que es va presentar el passat mes de gener i que esdevé un dels eixos estratègics del Govern de la Generalitat.

Els principals objectius d’aquest Pla nacional són promoure la col·laboració entre els diferents col·lectius, afavorir un veritable canvi cultural a favor de la mediació, fomentar la cohesió social a partir de mesures preventives de resolució de conflictes, equilibrar el percentatge de conflictes resolts a través de la mediació en relació amb els litigis judicials, impulsar la gestió integral de la mediació a través de la seva implantació en els diferents àmbits privats i públics i millorar la qualitat de les mediacions.

Switch to mobile version