Autor Economia
18 Abril 2015 a 16:30

L’afiliació al RETA augmenta un 2,31% a Catalunya

11.647 persones s’han donat d’alta

pimec

Durant el passat mes de març, l’afiliació al règim d’autònoms a Catalunya es va situar en 534.450 persones, i per tant, augmenta en relació al mateix mes de l’any anterior en un 2,31%.

Pel què fa al conjunt de l’Estat, aquesta xifra es va situar en 3.135.429 persones, un 2,38% més. Per províncies, la variació ha estat d’un 2,62% a Barcelona, d’un 2,09% a Girona, d’un 0,15% a Lleida, i d’un 2,05% a Tarragona.

Aquestes dades suposen un lleuger augment de l’afiliació al règim d’autònoma respecte al mes de febrer, concretament d’un 0,48% més a Catalunya. Per províncies, aquesta variació ha estat d’un 0,38% més a Barcelona, d’un 0,96% a Girona, d’un 0,12% a Lleida, i d’un 0,91% a Tarragona. Pel què fa al conjunt de l’Estat, l’augment en relació al mes anterior ha estat d’un 0,53% més.

En xifres netes, les altes registrades al RETA a Catalunya al mes de març, han estat d’11.647 i les baixes de 9.092. Per províncies, aquesta variació ha estat de 8.275 altes i 6.821 baixes a la província de Barcelona, de  1.492 altes i 922 baixes a la província de Girona, de 512 altes i 463 baixes a la de Lleida i de 1.368 altes i de 886 baixes a la província de Tarragona. En relació al conjunt de l’Estat, les altes s’han situat en 70.612 i les baixes en 54.087.

La patronal PIMEC valora positivament l’evolució en l’afiliació al RETA dels darrers mesos, però insisteix en la necessitat de promoure mesures per impulsar al màxim les potencialitats del col·lectiu d’autònoms. En aquesta línia, demanen que es procedeixi a la constitució del Consell del Treballador Autònom de Catalunya, un nou marc de diàleg que asseguren, “ha de servir per seguir impulsant el conjunt de reivindicacions dels autònoms en matèria de cotitzacions socials, equiparació de drets entre treballadors autònoms i assalariats, o quant a la potenciació de la segona oportunitat per a aquells autònoms que vulguin tornar a emprendre”.

PIMEC també assegura que continuarà urgint les administracions a fer un major esforç per a la reactivació dels fluxos de crèdit, l’impuls de noves mesures per afrontar la morositat existent i que tendeixin a reduir els terminis de pagament; una fiscalitat més atractiva que incentivi l’activitat econòmica, o continuar avançant cap a la simplificació administrativa entesa de manera integral.

Switch to mobile version