Autor Societat
25 Març 2015 a 17:00

Les depuradores del Vallès Occidental donen servei a gairebé el 99% de la seva població

La comarca compta amb 26 instal·lacions en servei

Depuradora de Terrassa - Les Fonts // Imatge cedida per la Generalitat de Catalunya

Depuradora de Terrassa – Les Fonts // Imatge cedida per la Generalitat de Catalunya

La comarca del Vallès Occidental disposa actualment de 26 depuradores en serveis, 118 quilòmetres de col·lectors en alta i 19 estacions de bombament que garanteixen el sanejament de l’aigua de gairebé el 99% de la població. Les instal·lacions existents tracten conjuntament un cabal d’aigües residuals de 150.500 m³ al dia, que equival al sanejament de 887.000 habitants de la comarca.

Les depuradores, a més de sanejar les aigües residuals generades en els municipis, també contribueixen a la millora mediambiental dels rius Besós i Llobregat i dels seus respectius afluents. El correcte funcionament dels 26 sistemes vallesans depèn, en funció de cada cas, de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el Consorci per a la Defensa del Riu Besós i els Ajuntaments de Terrassa, Castellar del Vallès, Matadepera i Sabadell.

D’aquests sistemes de sanejament, cinc corresponen a un tractament tou de depuració, quinze a un tractament biològic, tres a un biològic amb reducció de nitrogen i tres més a un tractament biològic amb reducció de nitrogen i fòsfor.

A nivell de Catalunya, a data d’avui les depuradores existents catalanes garanteixen el sanejament de més del 95,5% de la població catalana.

Switch to mobile version