Autor Economia
29 Novembre 2014 a 17:00

Variacions de fins a 300 euros en l’import mitjà de les pensions contributives

Sant Cugat amb 1.106 euros mensuals té la pensió mitjana més elevada de l’any 2013

Mapa de pensions contributives

Pensió contributiva mitjana. Catalunya 2013 // Imatge del web Idescat.cat

El Barcelonès i el Baix Llobregat són les comarques amb les pensions contributives mitjanes més elevades de Catalunya l’any 2013, amb 977 i 963 euros mensuals respectivament, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Els residents a la Terra Alta perceben les pensions més baixes (637 euros) i els segueixen els del Priorat, les Garrigues i el Pallars Sobirà (al voltant dels 660 euros). 

Entre els municipis de més de 20.000 habitants, Sant Cugat del Vallès és on la pensió mitjana és més elevada, amb 1.106 euros mensuals i 1,3 pensions per cada 10 habitants, mentre que a Sant Feliu de Guíxols és on la pensió mitjana és més baixa, amb 745 euros mensuals.

L’Idescat publica per primera vegada el nombre de pensions i de pensions mitjanes contributives de la Seguretat Social, segons el municipi de residencia del pensionista. D’aquesta explotació es desprèn que només hi ha cinc comarques catalanes on la pensió mitjana és superior a la del conjunt de Catalunya (900 euros mensuals) i que en cap cas la superen en més d’un 8%. En canvi, entre les 36 comarques que se situen per sota de la mitjana catalana, n’hi ha 24 on els imports de les pensions contributives són entre un 10% i un 30% inferiors als del total de Catalunya.

Un dels factors que explica aquestes diferències en l’import mitjà de les pensions contributives entre comarques és la major o menor presència de pensions provinents del Règim especial de treballadors autònoms (RETA), ja que generalment són més baixes que les del Règim general. La pensió mitjana provinent del Règim general per a Catalunya és de 963 euros, mentre que la pensió mitjana del RETA se situa en 621 euros. La Terra Alta té la pensió mitjana més baixa, considerant tots els règims, amb

795 euros, atès que un 64,5% de les pensions provenen del RETA, tres vegades més que la proporció de Catalunya (18,6%).

El Berguedà té la proporció més elevada de nombre de pensions, amb 3,5 per cada 10 habitants

La mitjana de pensions per a cada 10 habitants a Catalunya és de 2,1, mentre que al Berguedà és de 3,5, al Ripollès de 3,4 i a la Terra Alta de 3,1. En canvi, la relació més baixa es troba a la Vall d’Aran amb 1,4 pensions per cada 10 habitants, a la Cerdanya amb 1,6 i al Tarragonès amb 1,7. Dels municipis de més de 20.000 habitants, Manresa és el que té més pensions per habitant, amb 2,7 pensions per a cada 10 habitants, mentre que municipis com Lloret de Mar i Salou en tenen 1,1.

La Terra Alta, el Priorat i la Garrotxa són les comarques amb majors proporcions de pensions de jubilació

El 63,1% de les pensions contributives són per jubilació, amb una pensió mitjana de 1.014 euros. Les proporcions més altes es troben a les comarques de la Terra Alta, el Priorat i la Garrotxa (al voltant del 68%), mentre que les més baixes són a l’Alta Ribagorça, amb un 55,3%, i al Segrià i al Solsonès, amb un 58,7 i un 58,8% respectivament.

Les pensions per jubilació més elevades són les percebudes pels pensionistes del Barcelonès, el Tarragonès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Vallès Oriental i el Gironès, que superen els 1.000 euros mensuals. En canvi, la pensió mitjana per jubilació de la Terra Alta no arriba als 700 euros mensuals.

Les pensions de viduïtat representen gairebé un 24% del total de les pensions, amb un import mitjà de 627 euros mensuals. Les comarques de muntanya, com l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i l’Alt Urgell, tenen una proporció més elevada d’aquest tipus de pensions que la resta de comarques. En canvi, les que presenten les pensions contributives mitjanes per viduïtat més elevades són el Barcelonès, amb 682 euros de pensió mitjana, el Garraf i el Baix Llobregat, amb pensions al voltant dels 665 euros.

 

Switch to mobile version