Autor Entitats
30 Novembre 2014 a 14:00

L’ARC potencia la reutilització de residus per avançar cap a l’economia circular

Actualment el 19% de les deixalleries realitzen accions de reutilització

El 60% dels voluminosos i dels residus d’aparells elèctrics i electrònics recollits són potencialment reutilitzables

El 60% dels voluminosos i dels residus d’aparells elèctrics i electrònics recollits són potencialment reutilitzables // Imatge del web de la Generalitat de Catalunya

El passat dijous 27 de novembre, durant la inauguració de la 12a Jornada de Prevenció de Residus celebrada al Born Centre Cultural de Barcelona, i enguany dedicada a la reutilització i a la preparació per a la reutilització, el director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost, va avançar que s’està treballant en aquesta línia per tal de potenciar la reutilització dels materials dipositats en deixalleries o altres establiments públics.

En aquest sentit, l’ARC va presentar una nova Guia per al desenvolupament d’aquestes activitats, destinada a les organitzacions que gestionen deixalleries municipals i altres establiments públics, que pretén incrementar les iniciatives per a la reutilització de productes i la preparació per a la reutilització de residus, amb l’objectiu d’enfortir el model d’economia circular de recursos.

En els darrers anys, almenys 70 deixalleries de tot Catalunya – és a dir el 19% – han començat actuacions de reaprofitament, dirigides als espais d’intercanvi, al magatzem, les zones de reparació o a les botigues de segona mà, entre d’altres. Segons el darrer anàlisi, s’estima que, entre els mercats d’intercanvi i segona mà, les deixalleries, els webs d’intercanvi, i les entitats socials, es podrien reutilitzar 31.718 tones de productes l’any en les condicions actuals. Una xifra que representaria un 0,85% dels residus municipals generats, o un 8% del total recollit a les deixalleries durant l’any 2012.

Per aquest motiu, el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20) preveu actuacions per tal d’incrementar aquestes xifres, ja que, per exemple el 60% dels voluminosos i dels residus d’aparells elèctrics i electrònics recollits són potencialment reutilitzables. De fet, segons l’anàlisi, dels productes recollits a les deixalleries, a excepció dels tèxtils, el potencial de reutilització en les condicions actuals correspondria en un 45% a mobles, un 24% a parament de la llar i decoració, un 21% a electrodomèstics, i la resta de categories tindrien un potencial del 10%.

La reutilització comporta avantatges ambientals – com ara l’estalvi de recursos o matèries primeres – de consum energètic, i d’emissions de gasos amb efecte hivernacle, a més d’afavorir la creació de llocs de treball en l’àmbit del comerç d’objectes de segona mà, al sector de la preparació per a la reutilització de residus, i a més el fet que les activitats de reutilització poden facilitar l’accés a productes més assequibles.

El model de gestió dels residus a Catalunya està basat en una jerarquia que prioritza la prevenció, inclosa la reutilització, seguida de la valoració material – que inclou la preparació per a la reutilització i el reciclatge – i per últim, el tractament finalista, a través de la valoració energètica i la disposició controlada. Concretament, el PRECAT20 té entre els seus objectius la reducció de la generació de residus a partir de l’impuls de la prevenció i la reutilització. D’aquesta manera, de cara a l’any 2020, el PRECAT20 pretén assolir un 15% de reducció en pes de la generació de residus respecte l’any 2010.

Switch to mobile version