Autor Entitats
16 Novembre 2014 a 14:00

La Cambra de Terrassa promou les pràctiques internacionals de formació empresarial

Segueixen la metodologia de Q-Placements

VET Enterprise

Reunió de la VET Enterprise

 

La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, en col·laboració amb el projecte europeu VET Enterprise de Letònia, Eslovènia i Holanda, han organitzat els programes de formació per tutors de centres d’FP i d’empresa. Aquest programa té l’objectiu d’implementar les pràctiques internacionals a empreses a partir del projecte europeu, Q-Placements, un programa liderat per la Cambra de Terrassa.

VET Enterprise s’encarrega de transmetre els coneixements i mètodes del manual de Q-Placements a la resta d’organitzadors internacionals que també formen part de la formació empresarial. Així doncs, s’assegura la qualitat de les pràctiques  pels estudiants d’FP a partir d’unes instruccions clares i comunes per tots dos tutors.

La formació

L’ensenyament procedirà de manera coordinada entre el tutor d’FP i el de l’empresa, de la mateixa manera que també es tindran en compte les responsabilitats i les funcions específiques d’aquests. Amb aquesta mesura es facilita el seguiment de l’alumne al llarg de les seves pràctiques.

Els socis del projecte van determinar els dies 13 i 14 d’octubre a Riga, la capital de Letònia, els programes de formació conjunta per a desenvolupar les pràctiques internacionals i locals. Una vegada implementats, Europa serà la responsable del seguiment i el tractament dels resultats de cada país. Amb aquestes dades es podrà valorar la qualitat de l’aprenentatge d’acord amb els criteris establerts per Q-Placements.

El manual

El projecte europeu, Q-Placements, que recentment ha presentat les conclusions del seu programa a Brussel·les, compta amb 13 socis de 10 països d’Europa, dirigits per la Cambra de Comerç de Terrassa, la qual ja ha presentat altres projectes europeus. De manera conjunta, han planificat les pràctiques d’abast internacional de Formació Professional, seguint un mateix model de mobilitat i procediments comuns. Q-Placements ha esdevingut una de les majors xarxes empresarials de captació laboral i pràctiques de formació d’estudiants d’FP.

Switch to mobile version