Autor Notícies
16 Novembre 2014 a 13:30

El Consell de Bombers Voluntaris aprova per unanimitat el Pla d’Actuació 2015

Es pretén millorar el model

El Parc de Bombers de Sabadell

El Parc de Bombers de Sabadell // Foto: Anna Sardà

El passat dijous 13 de novembre va tenir lloc una nova reunió ordinària del Consell de Bombers Voluntaris, l’òrgan col·legiat d’assessorament i consulta, adscrit a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS), en el qual els representants de les persones membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i de l’Administració harmonitzen els seus interessos respectius.

 A la reunió van assistir, Ramon Parés, Director General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS); els tres subdirectors generals de la DGPEIS i els caps de totes les Regions d’Emergències, així com el director  de l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, Josep Maria Juncosa. Pels Bombers Voluntaris hi van assistir representants de les Regions d’Emergències Centre, Girona, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud, Terres de l’Ebre i un representant dels Pompièrs d’Aran, entre d’altres. Aquesta és la cinquena reunió celebrada enguany entre la DGPEIS i els representants de col·lectius de Bombers Voluntaris.

 

El Pla d’Actuació i Objectius per al 2015 contempla entre d’altres punts:

  • L’Aprovació, per part del Govern, de la modificació parcial del Reglament del Cos de Bombers Voluntaris.
  • Un cop aprovada aquesta modificació, es procedirà a fer efectiva una nova convocatòria pública per la selecció i accés de nous bombers voluntaris.
  • La proposta de recuperació del valor de les indemnitzacions, anteriors a l’ordre INT/93/2013, de 13 de maig, als bombers voluntaris.
  • La promoció de la reforma de l’art. 10 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de Catalunya, per donar als bombers voluntaris la condició d’agents de l’autoritat mentre estiguin en acte de servei.
  • L’aprovació del protocol de sortides de la Subdirecció General Operativa de la DGPEIS.
  • El treball per tal de solucionar el tràmit i la gestió dels endarreriments en el cobrament de les indemnitzacions en els casos d’incapacitat temporal per accidents produïts en l’exercici de les seves funcions.
  • L’Estudi, dins de l’àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya, de opcions de millora de la cobertura en els àmbits sanitari i social.
  • L’Estudi de la realitat d’altres models d’emergències i bombers europeus, així com els requeriments per a la seva aplicació al nostre país.
  • La regularització i el desenvolupament dels diferents nivells de formació que han de rebre els membres del Cos de Bombers Voluntaris, ja sigui mitjançant la formació bàsica, de capacitació, la formació contínua, d’especialització o les activitats teòrico-pràctiques de perfeccionament i consolidació.

Altres temes tractats en la reunió

Els assistents a la sessió d’ahir del Consell de Bombers Voluntaris van estudiar i debatre sobre diversos temes d’interès, com la millora de la cobertura en cas d’accident i les mútues i assegurances, tema amb el què es va comptar amb l’assistència i l’assessorament de Cristina Turmo, Subdirectora General de Riscos i Assegurances de la Direcció General de Patrimoni del Departament d’Economia i Coneixement.

Així mateix, a la sessió d’ahir es va tractar la proposta de reforma de l’art. 10 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvaments de Catalunya, per estudiar la incorporació dels bombers voluntaris a la condició d’agent de l’autoritat. Per treballar aquest àmbit, es va comptar amb l’assessorament de Marta Viñals, cap del Servei d’Assessorament Jurídic de la DGPEIS.

També es va tractar l’aprovació, per part del Govern, de la reforma parcial del Reglament dels Bombers Voluntaris i la posterior realització, l’any vinent, d’una nova convocatòria d’accés per a nous bombers voluntaris.

Finalment, en el decurs de la reunió d’ahir, Ramon Parés, director general de la DGPEIS i president del Consell de Bombers Voluntaris, va manifestar la voluntat de la direcció general de millorar els canals de comunicació interna amb el col·lectiu de bombers voluntaris.

Switch to mobile version