Autor Política
23 Novembre 2014 a 14:00

Catalunya participa al debat sobre les noves polítiques de qualitat de l’aire a la CE

En una jornada impulsada per la xarxa AIR

Josep Enric Llebot al debat del Parlament Europeu sobre les noves polítiques de de qualitat de l’aire

Josep Enric Llebot al debat del Parlament Europeu sobre les noves polítiques de de qualitat de l’aire // Imatge del web de la Generalitat de Catalunya

El passat dimecres 19 de novembre a la tarda, el Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, va exposar al Parlament Europeu, a Brussel·les, el posicionament del Govern de Catalunya sobre la nova proposta de Directiva sobre sostres d’emissions de contaminants atmosfèrics.

Llebot ho va fer dins els marc d’una jornada impulsada per la xarxa AIR (AIR-Quality Iniciative of Regions), constituïda per 13 regions de 7 països membres de la Unió Europea que representen el 22% del PIB i el 18% de la població – és a dir uns 88 milions d’habitants – i de la qual Catalunya en forma part de s de la seva creació, l’any 2011.

La xarxa AIR inclou moltes de les àrees amb més densitat de població i industrialitzades de 7 Estats, com Milà, Torí, Bolonya, Rotterdam, Amsterdam, Frankfurt, Stuttgart, Colònia, Londres o Barcelona. És per això que presenten una preocupació comuna en matèria de contaminació atmosfèrica i pretenen influir en les polítiques de millora de la qualitat de l’aire a nivell europeu, ja que, malgrat els esforços tenen dificultat per assolir alguns dels límits dels valors establerts en la Directiva de Qualitat d’Aire; tal com passa també en d’altres regions.

Llebot, va destacar la necessitat de fer avançar la nova Directiva per tal d’ajudar a assolir els valors que garanteixin una bona qualitat de l’aire per a tots els ciutadans. Per aconseguir-ho però, va dir que cal prevenir els desajustos entre els valors límit de qualitat de l’aire i els reglaments i polítiques de reducció d’emissions, i per tal d’augmentar la seva eficiència, ha d’anar acompanyada de canvis en les Directives d’emissions relatives al transport per carretera, les activitats d’instal·lació de combustió, pneumàtics, frens i reglaments de desgast del paviment, entre d’altres.

Aquesta és una condició sine qua non per tal que, per exemple, no es torni a superar el límit de diòxid de nitrogen (NO2) en les grans conurbacions urbanes amb una àmplia quantitat de trànsit per carretera i amb una gran proporció dels vehicles dièsel, com ha estat passant a l’àrea de Barcelona.

El passat dimecres 19 de novembre doncs, la xarxa AIR va fer arribar al director general de Medi Ambient de la Comissió Europea, Karl Falkenberg, el posicionament comú de les 13 regions en relació a aquesta qüestió.

Switch to mobile version