Autor Política
31 Octubre 2014 a 16:00

Llum verda inicial a la proposta d’Ordenances fiscals per al 2015

El PSC vota a favor, tota la resta, s’absté

Un moment del Ple // Imatge de la web de l'Ajuntament de Rubí (Foto: Localpres)

Un moment del Ple // Imatge de la web de l’Ajuntament de Rubí (Foto: Localpres)

El Ple de l’Ajuntament de Rubí va donar llum verda a la proposta d’Ordenances fiscals per a l’any 2015 que va presentar l’equip de govern, ja que cap formació política va votar-hi en contra: el PSC va votar a favor, i tota la resta de grups es van abstenir. Les ordenances suposen una reducció considerable de la pressió fiscal per als rubinencs i rubinenques: la bona gestió de l’Ajuntament permet que l’IBI es rebaixi un 12%, i amb aquesta proposta, haurà baixat un 19% des de 2012 (veure notícia). La resta dels impostos es manté, i així Rubí es manté com una de les ciutats que disposa de més bonificacions i exempcions fiscals per a famílies nombroses, famílies monoparentals, aturats, gent gran i empreses. Al ple del 18 de desembre es preveu que es portin a aprovació definitiva les ordenances.

En el Ple d’ahir, també es va acordar per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament de Rubí al manifest institucional del Dia Internacional de per a l’eliminació de la violència envers les dones (veure notícia). També, de manera inicial, es va donar el vist-i-plau al Pla especial i Catàleg de construccions situades en sòl no urbanitzable de Rubí. Tots els grups van votar-hi a favor excepte ERC, que va votar en contra, i ACR, que es va abstenir. El document té l’objectiu és regular les actuacions a realitzar en els masos i edificacions rurals que es troben situades en sòl no urbanitzable del terme municipal, d’acord amb el que determina l’article 50 i concordants del Text refós de la Llei d’Urbanisme. En aquest catàleg es recullen les edificacions en sòl no urbanitzable de Rubí que s’han de preservar o recuperar per raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials, incloent 16 construccions en sòl no urbanitzable. A través del document, amb fitxes detallades, s’ofereix protecció física als edificis, i se’n determinen els mecanismes d’intervenció; també s’hi detallen els usos admesos, les característiques de les actuacions arquitectòniques i ambientals permeses, tot plegat amb l’objectiu de garantir el desenvolupament sostenible i equilibrat del territori.

Les normes del PGO (Pla General d’Ordenació) determinen com a incompatibles alguns dels usos als quals es poden destinar les edificacions que s’inclouen en el Catàleg, i en el Ple es va aprovar, amb les úniques abstencions d’Alternativa Ciutadana de Rubí, la modificació puntual d’alguns articles de les normes urbamístiques del PGO.

A més d’aquests, s’han aprovat altres tràmits: la modificació de l’ordenança que regula l’ocupació de l’espai públic amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues, amb les úniques abstencions del PP, amb la qual es podrà fraccionar el pagament de les taxes per aquest tipus d’ocupacions de l’espai públic, que és una demanda de l’Associació de Bars i Restaurants de Rubí. També es van nomenar els representants de l’Ajuntament als Consells Escolars dels diversos centres educatius de la ciutat. Només el PSC i ERC van votar-hi a favor, mentre que la resta de grups es van abstenir. A més, es van aprovar les bases reguladores de les subvencions per al transport escolar no obligatori dels alumnes de l’escola Joan Maragall i l’Institut JV Foix, obrint la convocatòria de l’any 2014 d’aquests ajuts. ICV-EUIA i el PP van ser les úniques formacions que no hi van votar a favor. Per últim, es va aprovar per unanimitat la constitució de Rubí, Serveis de Comunicació Audiovisual, l’antic Institut Municipal de Comunicació (IMCO).

Pel què fa a les mocions, se’n van aprovar dues per Junta de Portaveus – la referent al foment de la contractació de personal pels i les particulars i la que demanava fer públics trimestralment indicadors socials de la ciutat, com ara les sol·licituds d’atenció als serveis socials, als serveis educatius i ocupacionals, entre d’altres –, i el PP va retirar el text sobre el recorregut de la línia 2, ja que l’equip de govern es va comprometre a crear un grup de treball per trobar una solució que pugui satisfer les demandes dels veïns i les necessitats de desplaçament dels alumnes del Pinar a l’escola Teresa Altet. Finalment, es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups, excepte els vots en contra del PP, la moció amb què ICV-EUIA mostrava el seu rebuig al projecte de Llei de seguretat ciutadana, i que, entre d’altres, exigeix la retirada immediata del projecte de llei i la dimissió del Ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz.

Switch to mobile version