Autor Economia
27 Abril 2014 a 12:00

Banc Sabadell obté un 58,8% més de beneficis respecte del mateix període de l’any anterior

Es redueix la ràtio de morositat

Jaume Guardiola a la presentació dels resultats

Jaume Guardiola a la presentació dels resultats // Imatge cedida pel Banc Sabadell

Banc Sabadell ha tancat el primer trimestre de 2014 en línia amb els objectius del nou Pla Director Triple 2014-2016 i ha obtingut un benefici net de 81,2 milions d’euros, que és un 58,8% superior al registrat després del mateix període de l’any anterior. El resultat, comptabilitzat després de destinar 1.096,5 milions d’euros per a insolvències i noves provisions sobre la cartera de valors i immobles, ratifica la inflexió apuntada els darrers trimestres de 2013 i reflecteix la capacitat de Banc Sabadell de generar resultats.

La millora del marge d’interessos, la favorable evolució de la captació i els recursos de clients i les quotes de negoci, la disminució de l’estoc d’actius problemàtics en 169 milions d’euros i la reducció, per primer cop des del principi de la crisi, de la ràtio de morositat en sis punts bàsics marquen un primer trimestre en què s’ha completat la integració comptable i tecnològica de Banco Gallego i Lloyds Bank España.

Els actius totals de Banc Sabadell i el seu grup sumen 161.093,9 milions d’euros. La inversió creditícia bruta de clients totalitza 123.509,5 milions d’euros i creix un 5% en termes interanuals, mostrant senyals positius, tant en particulars com en empreses, amb increments en hipoteques (+47%), consum (+30%), circulant (+8%) i la resta de finançament a empreses (+12%).

Els resultats extraordinaris obtinguts per operacions financeres permeten acumular 811 milions d’euros més en provisions i la cobertura sobre el total de l’exposició creditícia, i la cartera d’immobles arriba així al 14%, una de les més altes del sistema.

Els préstecs amb garantia hipotecària representen, al final del primer trimestre, prop del 46% del total de la inversió creditícia bruta, un 3,1% més que un any enrere. D’altra banda, la cobertura sobre el total de l’exposició creditícia i la cartera d’immobles arriba al 14,0% i se situa com una de les més altes del sistema. La cobertura sobre el total de l’exposició no immobiliària és del 6,5%. En el tancament del primer trimestre, els ingressos per venda d’immobles creixen un 42% interanual per la venda de 3.271 habitatges, un 13% més que després del primer trimestre de l’any anterior.

El 31 de març de 2014, els recursos de clients al balanç creixen un 14,5% interanual respecte a la mateixa data de 2013. Cal destacar la favorable evolució dels comptes a la vista, que s’incrementen un 28,4%, i els dipòsits a termini, que, durant el mateix període, augmenten un 12,7%. L’evolució de la inversió creditícia de clients i dels recursos de clients al balanç ha permès millorar l’excedent comercial en 1.321,5 milions d’euros i situar la ràtio de dipòsits en el 104,6% front el 116,6% de l’any passat, en línia amb l’objectiu del Pla Triple de rebaixar aquesta ràtio fins al 100%.

El patrimoni en fons i societats d’inversió col·lectiva és de 12.318,1 milions d’euros, un 37,1% superior al total registrat en tancar el primer trimestre de 2013. Els fons de pensions comercialitzats presenten un saldo patrimonial de 4.313,8 milions d’euros i augmenten un 15,6%. Finalment, les assegurances comercialitzades s’incrementen un 9,7% interanual i sumen 7.972,9 milions d’euros.

El total de recursos gestionats puja a 150.200,5 milions d’euros, un 12,4% més que en la mateixa data de l’any anterior. Després del primer trimestre de 2014, Banc Sabadell manté un elevat nivell de solvència amb uns fons propis que creixen un 13,0% interanual i sumen 10.185,9 milions d’euros, una ràtio de core capital del 10,4% i una ràtio de solvència BIS del 12,3%, molt per sobre del mínim exigit del 8%.

Switch to mobile version