Autor Notícies
11 març 2019 a 21:00

Obituari 12.03.2019

0 Flares 0 Flares ×

    Nom Cognoms               Edat          Dades de la cerimonia

Jose Maria Corral Millares   87      Parròquia Sant Pere 12/03/19 15:45

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×