Autor Obituari
16 maig 2018 a 20:45

Obituari 17.05.2018

0 Flares 0 Flares ×

   Nom Cognoms                   Edat        Dades de la cerimonia

María Trepat Camps                90      Sense cerimònia 17/05/18

Jose Antonio Tejero Duran       79      Església Sant Pere 17/05/18 17:00

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×